Δήλωση για τα Δικαιώματα των Παιδιών, των Νέων και των Οικογενειών τους

Εμφανίσεις: 694 Συντάχθηκε από Family Watch International στις .

a declaration on the rights of children youth and their families 01 

Σχόλιο «Μαμά Μπαμπάς και Παιδιά»: Είναι πρωτοφανείς και ακατανόητες οι προσβολές που δέχεται η παραδοσιακή οικογένεια και τα δικαιώματα των μελών της. Είναι άνευ προηγουμένου η αυθαίρετη ερμηνεία και η ιδεολογική στρέβλωση που υφίστανται οι ανθρώπινες αξίες. Με το  παρόν κείμενο επιθυμούμε να υπενθυμίσουμε τη διεθνώς συμφωνημένη ισχύουσα νομοθεσία με την οποία κατοχυρώνεται η αξία της αγέννητης ζωής, το δικαίωμα του παιδιού να διαμένει, να φροντίζεται και να ανατρέφεται μέσα σε μία ευημερούσα, σταθερή οικογένεια, από τους φυσικούς και έγγαμους γονείς του, σύμφωνα με τις αρχές τους, καθώς και το δικαίωμα των γονέων να έχουν τον πρώτο λόγο στην ανατροφή και εκπαίδευση των δικών τους παιδιών.

________________

Από: Family Watch International


Άρθρο
I.

ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙ

Καλούμε τα Συμβαλλόμενα Κράτη του ΟΗΕ και όλο το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών να διασφαλίσουν την επιβίωση και τη βέλτιστη ανάπτυξη των παιδιών (άρθρο 6 της UNCRC, Διάσκεψη Κορυφής για τα παιδιά, άρθρο 19).


Άρθρο
II:

ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Καλούμε τα Συμβαλλόμενα Κράτη και το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών να προστατεύσουν και να ενισχύσουν τον θεσμό της οικογένειας για να διασφαλίσουν τη βέλτιστη ανάπτυξη των παιδιών (βάσει της Διάσκεψης Κορυφής για το Παιδί, Άρθρα 14 & 20 (5)).

a declaration on the rights of children youth and their families 01


ΑΡΘΡΟ
III:

ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ, ΠΟΥ ΤΙΜΟΥΝ ΤΟΝ ΝΟΜΙΜΟ ΓΑΜΟ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ.

Καλούμε τα Συμβαλλόμενα Κράτη και το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών να αποθαρρύνουν τις σεξουαλικές σχέσεις και την τεκνοποίηση εκτός του συζυγικού δεσμού και να προωθήσουν τον θεσμό του γάμου ως το καλύτερο περιβάλλον για την ανάπτυξη των παιδιών.


ΑΡΘΡΟ IV:

ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ

Καλούμε τα Συμβαλλόμενα Κράτη και το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών να σεβαστούν την οικογενειακή ευθύνη και αυτονομία, τα δικαιώματα και το καθήκον των γονέων να κατευθύνουν εκείνοι την ανατροφή των παιδιών τους (UNCRC Άρθρα 3, 5 & 18, ICPD (3), II, Αρχή 11).

a declaration on the rights of children youth and their families 01


ΑΡΘΡΟ V:

ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Καλούμε τα Συμβαλλόμενα Κράτη και το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών να καταρτίσουν βασικά εκπαιδευτικά προγράμματα, που να απευθύνονται σε όλα τα παιδιά, με τρόπο που αυτά  θα σέβονται τους γονείς του παιδιού, καθώς και τη δική του πολιτισμική ταυτότητα, γλώσσα και αξίες (UNCRC άρθρο 29.1 (γ)).


ΑΡΘΡΟ VI:

ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ.

Καλούμε τα Συμβαλλόμενα Κράτη και το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών να σέβονται πλήρως το δικαίωμα των γονέων να καθοδηγούν την ηθική και θρησκευτική εκπαίδευση των παιδιών τους (άρθρο 14 της UNCRC).


ΑΡΘΡΟ VII:

ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΘΩΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Καλούμε τα Συμβαλλόμενα Κράτη και το Σύστημα των Ηνωμένων Εθνών να σεβαστούν το δικαίωμα των γονέων να καθοδηγούν τη σεξουαλική εκπαίδευση των παιδιών τους (ICESCR, Άρθρα 13-3, ICCPR, Άρθρο 18-4) και να σταματήσουν να προωθούν ή να υποστηρίζουν προγράμματα που επιτρέπουν ή ενθαρρύνουν τη σεξουαλική δραστηριότητα των παιδιών και των νέων.


ΑΡΘΡΟ VIII:

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Καλούμε όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ και το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών να ενσωματώσουν την προοπτική της οικογένειας σε όλους τους νόμους, τις πολιτικές και τα προγράμματα και να διασφαλίσουν ότι τα δικαιώματα των γονέων αναγνωρίζονται σε όλες τις κυβερνητικές ενέργειες που επηρεάζουν τα παιδιά μας.


Παραπομπές:

  1. Η UNCRC, The United Nations Convention on the Rights of the Child, είναι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Αποτελεί μια νομικά δεσμευτική διεθνή συμφωνία που καθορίζει τα αστικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα κάθε παιδιού, ανεξάρτητα από τη φυλή, τη θρησκεία ή τις ικανότητές του.
  2. UDHR, The Universal Declaration of Human Rights. Είναι η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι ιστορικό έγγραφο στο οποίο σκιαγραφούνται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που δικαιούνται όλοι οι άνθρωποι. Ήταν η πρώτη διεθνής συμφωνία για τις βασικές αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  3. Το ICPD, International Conference on Population and Development, σημαίνει τη Διεθνή Διάσκεψη για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη, μια συνάντηση του 1994 στο Κάιρο, όπου 179 κυβερνήσεις υιοθέτησαν ένα επαναστατικό Πρόγραμμα Δράσης για την αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα των γυναικών.
  4. ICESCR, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Διεθνές σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα.
  5. ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, Επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

  

 

Πηγή: empoweredyouthcoalition.org

 

Ετικέτες: Αξίες του Γάμου και της Οικογένειας

Εκτύπωση