Η προτεραιότητα είναι στα παιδιά…

Εμφανίσεις: 580 Συντάχθηκε από Katy Faust, Them Before Us στις .


   

Όταν η βιολογική σχέση αντικαθίσταται από την «πρόθεση» ανάληψης ρόλου γονέα.

Από τη Katy Faust

Them Before Us

Οι νόμοι σχετικά με την γονεϊκή μέριμνα αλλάζουν….Ομόφυλες συγκατοικήσεις και  απόκτηση παιδιών στα πλαίσια της μη διάκρισης….Οι μητέρες και οι πατέρες θεωρούνται νομικά προαιρετικοί και η βιολογική σχέση αντικαθίσταται από την «πρόθεση» κάποιου να αναλάβει ρόλο γονέα. Λειτουργικά, αυτό κάνει τα παιδιά αντικείμενα μετακίνησης τύπου cut/paste  σε οποιαδήποτε ενήλικη σχέση. Ομόφυλα ή ετερόφυλα ζευγάρια (ή και μή), με χρήση αναπαραγωγικών τεχνικών, με χρήση δανεισμένης μήτρας, δημιουργούν καταστάσεις όπου απαγορεύεται σκόπιμα στα παιδιά, η σχέση με τον ένα ή και τους δύο γονείς, προς τους οποίους έχουν φυσικό δικαίωμα. Σε αντίθεση με την υιοθεσία, η οποία επιδιώκει να προστατεύσει τα παιδιά, απαιτώντας από τους ενήλικες να υποβάλλονται σε έλεγχο και παρακολούθηση πριν από την ανάληψη του παιδιού, οι νέοι νόμοι περί γονεϊκότητας, δίνοντας αλλού τη προτεραιότητα μοιράζουν τα παιδιά σε όποιον ενήλικα έχει τα χρήματα και τα μέσα για να τα αποκτήσει. Και αυτό, είναι μια αδικία που θέτει σε κίνδυνο τόσο τα μεμονωμένα παιδιά, όσο και όλη την κοινωνία.

 

Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=FFP27pofXhQ

 

Ετικέτες: Βιντεοθήκη, Υιοθεσία

Εκτύπωση