Η παρένθετη μητρότητα είναι για τα παιδιά όπως η υιοθεσία…. ή μήπως δεν είναι; (Surrogacy Is Just Like Adoption)

Εμφανίσεις: 378 Συντάχθηκε από Katy Faust, What Would you Say?.


Από τη Katy Faust

What Would you Say?

Η διαδικασία της παρένθετης μητρότητας είναι περίπλοκη και σύνθετη. Διατυπώνονται μάλιστα κάποιες απόψεις που εξομοιώνουν την παρένθετη μητρότητα με την υιοθεσία. Καθώς προωθείται η άποψη πως υπάρχουν πολλοί τρόποι δημιουργίας οικογένειας και  όλοι είναι ισότιμοι για τα παιδιά, η παρένθετη μητρότητα οφείλει να διερευνηθεί περαιτέρω όχι μόνο ως προς τα οφέλη που παρέχει στους γονείς, αλλά και  με βάση τον αντίκτυπο που έχει στα παιδιά.

Εάν κάποιος σας έλεγε ότι η παρένθετη μητρότητα είναι για τα παιδιά σαν μια υιοθεσία, τί θα απαντούσατε; Αυτό το βίντεο διερευνά τα προβλήματα σχετικά με την παρένθετη μητρότητα και εξετάζει γιατί για τα παιδιά είναι διαφορετική από την υιοθεσία.

 

Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=NS107WwsJ24

 

Ετικέτες: Βιντεοθήκη, Υιοθεσία

Εκτύπωση