Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε θέμα υποστήριξης

ή απλής επικοινωνίας

θα μας βρείτε

στο: 

info@mumdadandkids.gr

 


 

ΣΥ.Π.Π.Ο.: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV. Συμπληρωματική Συλλογή Του Σακιδίου ΕΦ-Κ1 των Εφ. Αξκων που συμμετέχουν στο Σύστημα Πολιτικής Προστασίας ΣΥΠΠΟ

 

 

Συμπληρωματική Συλλογή Του Σακιδίου ΕΦ-Κ1 των Εφ. Αξκων

που συμμετέχουν στο Σύστημα Πολιτικής Προστασίας ΣΥΠΠΟ

 

Οι Έφεδροι Αξ/κοί (ή άλλες κατηγορίες στελεχών των ΕΔ, όταν προβλέπεται) μπορούν, σε περίοδο μη πολεμικών επιχειρήσεων, να συμμετέχουν στο παρόν Πρόγραμμα ΣΥΠΠΟ, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό  ΣΕΑΝΣ ΕΦ-Κ1 και το σχετικό- με τον άνω Κανονισμό- έγγραφο ΓΕΣ Α4 Φ.900/8/526586/Σ.210/11.5.18.

 

 

Σ΄ αυτήν την περίπτωση   φέρουν στο πίσω μέρος της εξαρτήσεώς τους μαζί με το Ατομικό Φαρμακείο Molle του Σακκιδίου ΕΦ-Κ1, επιπλέον και την εξής θήκη με τα ακόλουθα υλικά :

 

Ευδιάκριτη μικρή θήκη  Molle τύπου Φαρμακείου, εύκολα  προσαρμοζόμενο πίσω στην ζώνη ΑΤ  (*βλ. Σημείωση 1)

 

1. Το διακριτικό του ΣΥΠΠΟ επί της στολής του, χαμηλής ή υψηλής ορατότητας κατά περίπτωση (*βλ. Σημείωση 2).
2. Ναυτικό πυρσό χειρός κόκκινο στατικό, εγκεκριμένου τύπου ΥΕΝ -SOLAS 74    130gr  (ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ εκτοξευόμενη φωτοβολίδα *βλ. Σημείωση 3).
3. Γιλέκο ασφαλείας  πορτοκαλί  με το διακριτικό του ΣΥΠΠΟ υψηλής ορατότητας στο εμπρόσθιο δεξιό μέρος  (*βλ. Σημείωση 4).
4. Γυαλιά στεγανά ζεύγος τύπου Κολυμβητηρίου ἡ Στρατιωτικού τύπου (χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με καπνούς, θύελλα, σκόνες κλπ)
5. Ισοθερμική μεταλλική κουβέρτα αλουμινίου ή μεταλλικό τριγωνικό καταφύγιο εκτάκτου ανάγκης (*βλ. Σημείωση 5).
6. ΦΑΡΜΑΚΑ συμπληρωματικά για προσφορά πρώτων βοηθειών στον πληθυσμό, που χορηγούνται μετά από ιατρική συμβουλή:

 

·  Aerolin Inhaler 100mcg εισπνεόμενο για δύσπνοια,

·  Pensodril  5 SL Υπογλώσια  δισκία για στηθάγχη

·  Solosa 4mg Δισκία για αντιμετώπιση Σάκχαρου

·  Αντιυπερτασικά: λχ. Adalat Irbegen Plus, Pentatec, Norvasc κλπ κατά την κρίση ιατρού.

·  Όσα άλλα φάρμακα υποδειχθούν από τις Υγειονομικές Αρχές, ανάλογα με το είδος της Έκτακτης Ανάγκης

  image186.png
Σημείωση 1: Μικρή θήκη  Molle τύπου Φαρμακείου.

Σημείωση  2: Διακριτικά του ΣΥΠΠΟ χαμηλής και  υψηλής ορατότητας διαμέτρου 6,5 cm
image187.pngimage188.png

Σημείωση 3:

Πυρσός ΥΕΝ -SOLAS 74    130gr.
image189.png
Χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση που κινδυνεύει ανθρώπινη ζωή για σήμανση της θέσεώς  μας (λχ εντοπισμός θυμάτων σε πλημμύρα, χιονοθύελλα, ομίχλη, καπνούς κλπ). Κάθε άλλη χρήση είναι παράνομη. Μακρυά από τα παιδιά. Δεν εισπνέουμε αέρια καύσεως λόγω ενδεχόμενης παρουσίας φωσφόρου.
 
Σημείωση  4:   Γιλέκο ασφαλείας
image190.jpg

Σημείωση  5: μεταλλικό τριγωνικό καταφύγιο εκτάκτου ανάγκης.
image191.jpg

Ετικέτες: Πολιτική Προστασία

Εκτύπωση

Σχετικά με μας

Μια συλλογική προσπάθεια για την ανάδειξη, την υπεράσπιση και την προώθηση των αξιών και των ιδανικών της Ελληνορθόδοξης Οικογένειας. Μια παρότρυνση προς όλους να αξιοποιηθούν τα χαρίσματα του κάθε μέλους της, όπως αρμόζει στην Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση και στα βιώματα της Πατρίδας μας.