Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε θέμα υποστήριξης

ή απλής επικοινωνίας

θα μας βρείτε

στο: 

info@mumdadandkids.gr

 


 

ΣΥ.Π.Π.Ο.: Νομοθετήματα – Κανονισμοί

 

 

Νομοθετήματα – Κανονισμοί

 

* Η νομοθεσία  που βρίσκεται εντός παρενθέσεων  ( )  παρατίθεται από τον αντίστοιχο πίνακα  που εξεπόνησε ο κ. Κωνσταντίνος Κοκολάκης, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, τ, Προϊστάμενος Δ/νσης  Πολιτικής Προστασίας ΑΔΜΘ και ΠΚΜ (http://cp.pamth.gov.gr/civil/nomothesia/)

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,  άρθρα 22 §3 και 25 §4 Σ

(Ν.3979-2011) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
(Ν.3983-2011) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ν.3984-2011) ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ
(Ν.3990-2011) ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
(Ν.3996-2011) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
(Ν.4009-2011) AEI
(Ν.4014-2011) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
(Ν.4019-2011) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
(Ν.4022-2011) ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
(N.Δ.17-1974) ΠΣΕΑ
(Ν.776-1978) ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΣΤΕΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1997-1978
(Ν.867-1979) Υ.Α.Σ.Β.Ε.
(Ν.998-1979) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ
(Ν.1190-1981) Υ.Α.Σ.
(Ν.1264-1982) ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
(Ν.1295-1982) ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ
(Ν.1349-1983) ΟΑΣΠ
(Ν.1418-1984) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
(Ν.1481-1984) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠ.ΔΗΜ. ΤΑΞΗΣ
(Ν.1558-1985) Υ.Σ.- ΚΥ.ΣΥΜ. - ΚΥ.Σ.Ε.Α.
(Ν.1568-1985) ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
(Ν.1579-1985) ΕΣΥ
(Ν.1590-1986) ΣΤΕΓΑΣΗ Π.Υ.(α2)- ΚΡΟΥΝΟΙ (α2π8)
(Ν.1892-1990) ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ (α114-120)
(Ν.1951-1991) ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
(Ν.2026-1992) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
(Ν.2052-1992) ΝΕΦΟΣ-ΕΠΙΤΡ. ΣΕΙΣΜ. ΚΙΝΔΥΝΟΥ (α6π19)
(Ν.2071-1992) ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
(Ν.2190-1994) ΑΣΕΠ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ(α20)
(Ν.2194-1994) ΕΣΥ
(Ν.2218-1994) ΙΔΡΥΣΗ Ν.Α.
(Ν.2292-1995) ΥΕΘΑ
(Ν.2307-1995) ΠΣΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (α10)
(Ν.2344-1995) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (α1-18)
(Ν.2412-1996) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΥΣ
(Ν.2459-1997) ΑΠΟΖΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡ.- ΕΟΜΜΕΧ (α36)
(Ν.2470-1997) ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
(Ν.2576-1998) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣ-ΠΛΗΜ.-ΚΑΤ-ΠΥΡΚ.(α10)
(Ν.2612-1998) ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ & Π.Υ.
(Ν.2637-1998) ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΔΑΣΗ (α59)
(Ν.2641-1998) ΠΣΕΑ-ΠΑΛΛΑΪΚΗ ΑΜΥΝΑ
(Ν.2646-1998) ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
(Ν.2647-1998) ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ-ΟΤΑ
(Ν.2685-1999) ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
(Ν.2696-1999) ΚΟΚ-ΟΧΗΜΕΤΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ(α44)
(Ν.2768-1999) ΟΙΚΟΝ.ΕΝΙΣΧ.ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣ.ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (α18)
(Ν.2800-2000) ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΑΣ
(Ν.2912-2001) ΑΤΥΧΗΜ.ΠΟΛΙΤ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(Ν.2937-2001) Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.(α18-27)
(Ν.3010-2002) ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ
(Ν.3013-2002) ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(Ν.3013-2002) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (α1-18,30)
(Ν.3027-2002) ΟΣΚ
(Ν.3106-2003) ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
(Ν.3172-2003) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
(Ν.3199-2003) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
(Ν.3208-2003) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣIΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
(Ν.3274-2004) ΟΤΑ Α΄-Β΄
(Ν.3329-2005) Ε.Σ.Υ.
(Ν.3369-2005) ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ - ΑΔΕΔΥ(α2π6)
(Ν.3370-2005) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
(Ν.3389-2005) ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
(Ν.3402-2005) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
(Ν.3418-2011) ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
(Ν.3448-2006) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (α23)
(Ν.3481-2006) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
(Ν.3491-2006) ΕΚΔΔΑ- ΟΜ. ΔΙΑΧ. ΧΒΡΠ ΑΠΕΙΛΩΝ (α15)
(Ν.3511-2006) ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Π.Υ.
(Ν.3527-2007) 3η & 4η ΥΠΕ(κεφΒαΤΡΙΤΟ)
(Ν.3528-2007) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
(Ν.3542-2007) ΚΟΚ
(Ν.3584-2007) ΚΩΔ.ΚΑΤΑΣΤ.ΔΗΜΟΤ. & ΚΟΙΝΟΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
(Ν.3585-2007) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ
(Ν.3605-2007) ΠΑΘΕ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
(Ν.3613-2007) 112-ΕΚΚΕΝΩΣΗ-ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ (α18)- ΕΚΔΔΑ & ΔΙΔΔ (α16)
(Ν.3624-2007) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
(Ν.3669-2008) ΚΩΔ. ΝΟΜ. ΚΑΤΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
(Ν.3801-2009) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΔΙΔΔ(α24π2)
(Ν.3827-2010) ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ
(Ν.3839-2010) ΤΡΟΠΟΠ. ΥΠΑΛ. ΚΩΔΙΚΑ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
(Ν.3840-2010) ΕΣΠΑ
(Ν.3845-2010) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
(Ν.3846-2010) ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
(Ν.3850-2010) ΚΩΔΙΚΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Κ΄ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
(Ν.3852-2010) ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.doc
(Ν.3852-2010) ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
(Ν.3861-2010) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
(Ν.3863-2010) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
(Ν.3996-2011) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
(Ν.4009-2011) AEI
(Ν.4014-2011) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
(Ν.4019-2011) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
(Ν.4022-2011) ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
(Ν.3865-2010) ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
(Ν.3867-2010) ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΟΠΑΔ
(Ν.3868-2010) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΥ
(Ν.3879-2010) ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΠ (α6π2εδ.ιστ')
(Ν.3883-2010) ΧΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΟΤΑ (α84)
(Ν.3889-2010) ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
(Ν.3897-2010) ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΟΑΣΘ
(Ν.3905-2010) ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ (α51)
(Ν.3918-2011) ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
(Ν.3922-2011) ΑΡΧ.ΛΙΜΕΝ. ΣΩΜ- ΕΛΛ. ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ
(Ν.3937-2011) ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
(Ν.3979-2011) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
(Ν.3983-2011) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ν.3984-2011) ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ
(Ν.3990-2011) ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
(Ν.4019-2011) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
(Ν.4022-2011) ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
(Ν.3996-2011) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
(Ν.4009-2011) AEI
(Ν.4014-2011) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
(Ν.3966-2011) ΙΝΣΤ. ΕΚΠ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΙΔΔ
(Ν.3966-2011) ΙΝΣΤ. ΕΚΠ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ- ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(Ν.3979-2011) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
(Ν.3983-2011) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ν.3984-2011) ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ
(Ν.3986-2011) ΜΕΤΡΑ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
(Ν.3990-2011) ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
(Ν.3991-2011) ΔΙΕΘΝΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
(Ν.3996-2011) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
(Ν.4001-2011) ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ - ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
(Ν.4002-2011) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ
(Ν.4009-2011) AEI
(Ν.4014-2011) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
(Ν.4018-2011) ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ -ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΚΕΟ, ΔΚΕΣΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΕΠΙΔ.(αρθ.11 παρ7)
(Ν.4019-2011) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
(Ν.4022-2011) ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
(Ν.4023-2011) ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
(Ν.4024-2011) ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ - ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ - ΕΦΕΔΡΕΙΑ
(Ν.4025-2011) ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ
(Ν.4029-2011) ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ΚΑΙ ΠΣ
(Ν.4030-2011) ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
(Ν.4033-2011) ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
(Ν.4037-2012) ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ
(Ν.4038-2012) ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΜΕΑΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΕΟΜΜΕΧ ΣΤΗ ΓΓ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
(Ν.4039-2012) ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
(Ν.4042-2012) ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΡΟΠΟΠ. Ν.1650-1986)
(Ν.4046-2012) ΜΝΗΜΟΝΙΟ 2
(Ν.4047-2012) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
(Ν.4048-2012) ΑΡΧΕΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Ν.4051-2012) ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 2
(Ν.4055-2012) ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ
(Ν.4056-2012) ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ - ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝ. ΜΟΝΑΔΕΣ (α13)
(Ν.4057-2012) ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (α8και9)
(Ν.4058-2012) ΕΝΟΠΛΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ
(Ν.4061-2012) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΦΙΜΩΝ
(Ν.4062-2012) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ - ΑΕΡ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝ. ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -                 ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ
(Ν.4067-2012) ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
(Ν.4069-2012) ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ν.4070-2012) ΗΛΕΚΤΡ. ΕΠΙΚ.- ΜΕΤΑΦ - ΔΗΜ. ΕΡΓΑ
(Ν.4071-2012) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ             ΟΧΗΜΑΤΩΝ (α12π20)
(Ν.4074-2012) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
(Ν.4075-2012) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
(Ν.4081-2012) ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
(Ν.4082-2012) ΟΙΚ. ΑΠΟΖ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
(Ν.4084-2012) ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
(Ν.4085-2012) ΘΕΜΑΤΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ
(Ν.4093-2012) ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ 2013-2016
(Ν.4109-2013) ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(Ν.4110 κ 4111-2013) ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
(Ν.4110-2013) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(Ν.4111-2013) ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
(Ν.4115-2013) ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
(Ν.4117-2013) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4030 - 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
(Ν.4121-2013) ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
(Ν.4122-2013) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ 2010-31-ΕΕ
(Ν.4129-2013) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
(Ν.4132-2013) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
(Ν.4137-2013) ΚΥΡΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 25 ΚΑΙ 26 ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ
(Ν.4138-2013) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΕΚΑ - ΛΑΘΡΟΫΛΟΤΟΜΙΑ
(Ν.4139-2013) ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
(Ν.4144-2013) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
(Ν.4147-2013) ΘΕΜΑΤΑ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ., ΔΗΜ. ΤΑΞΗΣ
(Ν.4150-2013) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ - Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.
(Ν.4151-2013) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
(Ν.4152-2013) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν.4046, 4093,4127
(Ν.4162-2013) ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΕΩΝ
(Ν.4164-2013) ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
(Ν.4172-2013) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ- ΚΙΝΙΗΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
(Ν.4174-2013) ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ν 4143/2013    Α-85    Συμφωνία Αεροπορικών Μεταφορών με Ουκρανία
Ν 4146/2013    Α-90    ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ/ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ/ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ/ Υδατοδρομια/Κεραίες
Ν 4150/2013    Α-102    Υπ Ναυτιλίας- Αιγαίου,Λιμένες,Ασφάλεια ναυσιπλοϊας,Ναυτικοί,Απελευθέρωση δρομ/γίων κλπ
Ν 4172/2013     Α-167    ΚΩΔ.ΦΟΡ.ΕΙΣΟΔ./Διαθεσιμότητα/Φάρμακα/Προσωρ.Διαταγή/Εργατικά κλπ ΒΛ.& Ν.4223/2013
Ν 4177/2013    Α-173    ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Λ.Αγορές,                 Πετρελ/δή κλπ.
Ν 4178/2013    Α-174    Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό ισοζύγιο και άλλες διατάξεις
Ν 4186/2013    Α-193    Νέο ΛΥΚΕΙΟ,επαγγελμ.εκπαίδευση,ΑΕΙ κλπ θέματα Υπ.Παιδείας/Μ.Ε.ΕΠ/Εργασία ΑΜΕΑ/
Ν 4223/2013    Α-287    Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.
Ν 4226/2014    Α-3    Κύρωση Συμφωνίας-Πλαίσιο Εταιρ.Σχέσης-Συνεργασίας Ε.Κ. με Ινδονησία
Ν 4249/2014    Α-73    Αναδιοργάνωση ΕΛΑΣ,Πυροσβεστικού, Γ.Γ.Π.Π., αναβάθμιση Υπηρεσιών Υπ.Δημ.Τάξης.
Ν 4254/2014    Α-85    Μέτρα Μνημονίου:Φορολογικά/Εργασιακά/Συνταξ/κά/Τροποποίηση ΠΚ-ΚΠΔ                     Τράπεζες/Φαρμακεία/Γαλακτ/κά κλπ
Ν 4257/2014    Α-93    Επείγουσες ρυθμίσεις αρμ/τας Υπ.Εσωτερικών (ΟΤΑ,Δημοτ.Υπάλληλοι,μισθώσεις κλπ)
Ν 4258/2014    Α-94    Υδατορέματα (Οριοθέτηση κλπ) - Πολεοδομικές ρυθμίσεις
Ν 4262/2014    Α-114    Αδειοδότηση ΒΛ.Ν.4442/2016 /Τηλεοπτ.σταθμοί -ΕΡΤ/ΣΣΕ ναυτικών/δρομολόγια πλοίων,κλπ
Ν 4269/2014    Α-142    Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη.
Ν 4277/2014    Α-156    Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις.
Ν 4310/2014    Α-258    Έρευνα,Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία/Εκκλησία/Κολλέγια,ΑΕΙ κλπ
Ν 4331/2015    Α-69    Μέτρα ανακούφισης ΑμεΑ,καταπολέμηση εισφοροδιαφυγής,θέματα ΟΑΕΕ,ΟΓΑ,ΙΚΑ,ΕΤΑΠ-                ΜΜΕ κα άλλων ασφαλ.ταμείων
Ν 4332/2015    Α-76    Τροποποίηση Κωδίκων α)Ελλην.Ιθαγένειας,β)Μετανάστευσης/Μετεγγραφές φοιτητών κλπ
Ν 4350/2015    Α-161    Κύρωση ΠΝΠ σχετ.με Τραπεζική αργία κλπ./Συμφωνία Μεταφοράς                         εισφορών/μισθολογ.Υπ.Οικον. κλπ
Ν 4362/2016    Α-11    Κύρωση Συμφωνίας με την Κυβέρνηση Ηνωμ. Αραβ. Εμιράτων για την προώθηση και                 προστασία των επενδύσεων.
Ν 4368/2016    Α-21    Μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.
Ν 4375/2016    Α-51    ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ-ΜΕΤΑΝΕΥΣΤΙΚΟ:Υπηρεσία Ασύλου,Αρχή Προσφυγών κλπ
            ΒΛ. άρθρο 0 ΚΑΙ Ν.4540/2018
Ν 4379/2016    Α-63    Συμφωνία Αεροπορ.Υπηρεσιών με Ν.Ζηλανδία/Ειδ.λογαριασμός προσφύγων/θέματα                 ΔΕΗ,φυσικού αερίου κλπ
Ν 4380/2016    Α-66    Συμφωνία Κοινού Αεροπ.Χώρου E.E.-Μολδαβίας/ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΙΣΧΥΟΣ Ν.4281/2014                 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΔΗΜ.ΕΡΓΑ)
Ν 4407/2016    Α-134    Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις.
Ν 4409/2016    Α-136    Aσφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας-εκμετάλλευσης                             υδρογον/άκων /Λατομεία/ Ενεργ.Επιθεωρητές κλπ
Ν 4412/2016    Α-147    ΔΗΜΟΣΙΕΣ Συμβάσεις ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κλπ
            ΒΛ. ΚΑΙ Ν.4441/2016 Οδηγίες 2014/24 και 2014/25.
Ν 4413/2016    Α-148    Ανάθεση -εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης Οδηγία 2014/23/ΕΕ
Ν 4427/2016    Α-188    Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας,Αναδιάρθρωση ΥΠΑ ΒΛ.ΚΑΙ ΠΔ 84 και 85/2018
            και άλλες διατάξεις
Ν 4445/2016    Α-236    Εθν.Μηχανισμός Συντονισμού,Παρακολούθησης κλπ Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και                 Κοινων.Συνοχής.
Ν 4447/2016    Α-241    Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη , υπερωρίες προσωπικού ΟΤΑ.....
Ν 4456/2017    Α-24    Χρηματοδότηση Ευρωπ.κομμάτων (Κανον.1141/2014) κλπ θέματα                         Υπ.Εσωτερικών/Υποθηκοφυλακεία κλπ
Ν 4477/2017    Α-86    Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα του Αθλητισμού με Υπ.Αθλητισμού Αιγύπτου
Ν 4479/2017    Α-94    Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α` 121) και άλλες διατάξεις
Ν 4480/2017    Α-97    Κύρωση Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης Ε.Ε. με Φιλιππίνες
Ν 4483/2017    Α-107    Δημοτ. Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης θέματα ΟΤΑ
Ν 4487/2017    Α-116    Ηλεκτρον.σύστημα διάθεσης τηλεοπτ.διαφημ.χρόνου,μητρώο περιφερ.κλπ Τύπου,ενίσχυση             οπτικοακ/κών έργων κλπ
Ν 4508/2017    Α-200    Διαστημικές δραστ/τες: Αδειοδότηση, Μητρώο, Διαστημικός                             Οργανισμός/Ενέργεια/Παρατάσεις/ΕΦΚΑ κλπ διατάξεις
Ν 4519/2018    Α-25    Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις
Ν 4521/2018    Α-38    Ιδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις.
Ν 4555/2018    Α-133    Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ,Εμβάθυνση της                 Δημοκρατίας κλπ
Ν 4559/2018    Α-142    Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Ιόνιο κλπ θέματα εκπαίδευσης /Ενίσχυση                         πυροπλήκτων/Αυθαίρετα κλπ
Ν 4568/2018    Α-178    Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις

(ΠΔ 1977-483-484 ) ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (483α7-484α5)
(ΠΔ 1980-575) ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΑΣΩΝ
(ΠΔ 1980-575) ΧΑΡΤΗΣ ΕΥΑΣΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΑΣΩΝ
(ΠΔ 1987-96) ΕΜΑΚ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΠΔ 1988-69) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΓΔΕ
(ΠΔ 1988-161) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡ. ΕΛΑΣ
(ΠΔ 1988-376) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΑΒ
(ΠΔ 1988-402) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
(ΠΔ 1988-485) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΑΣΠ
(ΠΔ 1989-77) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΤΣΑΚ
(ΠΔ 1992-32) ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
(ΠΔ 1992-210) Π.Υ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ.ΥΠΗΡ.
(ΠΔ 1993-93) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓ. ΚΑΙ ΠΡΟΝ.
(ΠΔ 1993-329) ΤΡΟΠ. ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΥ
(ΠΔ 1996-17) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
(ΠΔ 1996-30) ΚΩΔΙΚΑΣ Ν.Α.
(ΠΔ 1996-170) ΠΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
(ΠΔ 1997-161) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΥ
(ΠΔ 1997-219) ΕΥΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
(ΠΔ 1998-397) ΠΥ ΔΟΚΙΜΟΙ
(ΠΔ 1998-414) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΣΚ ΚΑΙ ΟΔΔΥ ΣΕ ΑΕ
(ΠΔ 1999-242) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠ. ΕΜΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
(ΠΔ 2000-23) ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ
(ΠΔ 2000-95) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠ. ΥΓ. ΚΑΙ ΠΡΟΝ.
(ΠΔ 2000-161) ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (α1π9)
(ΠΔ 2001- 14) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡ. ΕΛΑΣ
(ΠΔ 2001-50) ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
(ΠΔ 2001-50) ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
(ΠΔ 2002-11) ΡΥΠΑΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ-ΣΧ.ΕΚΤ.ΑΝΑΓΚΩΝ
(ΠΔ 2002-203) Ε.Υ.Α.Θ.- Ε.Υ.Δ.Ε. ΛΥΜΑΤΩΝ
(ΠΔ 2003-338) ΕΠΙΣΤΗΜ-ΕΡΕΥΝΗΤ ΚΕΝΤΡΟ ΠΠ
(ΠΔ 2003-347) ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΤΡΟΠΟΠ. 1η)
(ΠΔ 2004-151) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΓΠΠ
(ΠΔ 2005-1) ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ
(ΠΔ 2005-44) ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΤΡΟΠΟΠ.2η)
(ΠΔ 2005-118) Π.Υ. ΣΧ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (α2)-5ΕΤΙΑ ΕΠΟΧΙΚΩΝ (α1)
(ΠΔ 2005-167) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ
(ΠΔ 2006-22) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝ. ΚΕΝΤ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛ.
(ΠΔ 2007-30) ΕΥΔΕ ΑΠΟΧ- ΛΥΜ ΘΕΣΝΙΚΗΣ
(ΠΔ 2007-57) ΕΚΔΔΑ
(ΠΔ 2007-138) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ
(ΠΔ 2007-205) ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
(ΠΔ 2007-227 ) ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΕΤΑΕΑ)
(ΠΔ 2007-230) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ
(ΠΔ 2007-236) Π.Υ.
(ΠΔ 2008-4) ΕΥΔΕ ΣΥΓΧΡ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
(ΠΔ 2008-35) ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΣΥΓΧΡΗΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
(ΠΔ 2009-184) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
(ΠΔ 2010-19) ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
(ΠΔ 2010-32) ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
(ΠΔ 2010-39) ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΛΟΙΩΝ
(ΠΔ 2010-71) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
(ΠΔ 2010-72) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(ΠΔ 2010-83) ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΜΕΝΟ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟ
(ΠΔ 2010-96) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΩΝ - ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
(ΠΔ 2010-100) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ
(ΠΔ 2010-112) ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΔ ΓΙΑ ΜΗΤΡΩΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ
(ΠΔ 2010-121) ΠΥ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
(ΠΔ 2010-127) ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
(ΠΔ 2010-133) ΟΡΓ. ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(ΠΔ 2010-134) ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ
(ΠΔ 2010-135) ΟΡΓ. ΑΠΟΚ. ΔΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΠΔ 2010-142) ΟΡΓ. ΑΠΟΚ. ΔΣΗΣ ΜΑΚ-ΘΡΑΚΗΣ
(ΠΔ 2010-144) ΟΡΓ. ΠΕΡΙΦ. ΑΝ. ΜΑΚ-ΘΡΑΚΗΣ
(ΠΔ 2010-145) ΟΡΓ. ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΠΔ 2011-8) ΕΠ Ι ΧΕΙΡ. ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(ΠΔ 2011-14) ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ
(ΠΔ 2011-19) ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ
(ΠΔ 2011-26) ΕΛΑΣ ΔΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ
(ΠΔ 2011-32) ΠΥ ΕΠΟΧΙΚΟΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΕΣ
(ΠΔ 2011-38) ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
(ΠΔ 2011-39) ΕΥΖΣ-KEMEA
(ΠΔ 2011-42) ΕΛΑΣ ΔΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(ΠΔ 2011-54) ΕΥΔΕ ΕΒΡΟΥ
(ΠΔ 2011-67) ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ
(ΠΔ 2011-74) ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΠΔ 2011-77) ΠΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ
(ΠΔ 2011-79) ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΠΔ 10/2018    Α-21    Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού.
ΠΔ 100/2014    Α-167    Οργανισμός Υπ.Περιβάλλοντος-Ενέργειας-Κλιματικής Αλλαγής ΒΛ.ΠΔ 132/2017
ΠΔ 103/2014    Α-170    Οργανισμός Υπ.Ναυτιλίας και Αιγαίου ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΒΛ. ΠΔ 13/2018
ΠΔ 104/2014    Α-171    Οργανισμός Υπ.Πολιτισμού και Αθλητισμού. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Βλ. ΠΔ 4/2018
ΠΔ 105/2014    Α-172    Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών. Βλ. νέο Οργανισμό ΠΔ 141/2017
ΠΔ 108/2014    Α-175    Οργανισμός Υπ.Μακεδονίας και Θράκης.ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΒΛ.ΠΔ 141/2018
ΠΔ 109/2013    Α-144    Τροποποίηση του Π.Δ. 124/2003 (Κανονισμός πρόσληψης πυροσβεστών) ιδ.δ.
ΠΔ 109/2014    Α-176    Οργανισμός Υπ. Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων.ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΒΛ.ΠΔ 123//2017
ΠΔ 11/2017    Α-25    Ίδρυση νέων και αναδιάρθρωση υφιστάμενων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
ΠΔ 110/2014    Α-177    Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Ακροπόλεως και Τμήματος Ασφάλειας Ακροπόλεως.
ΠΔ 113/2014    Α-180    Οργανισμός Υπ. Εργασίας,Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.ΒΛ. ΠΔ 134/2017
ΠΔ 114/2014    Α-181    Οργανισμός Υπ.Παιδείας και Θρησκευμάτων ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΒΛ. ΠΔ 18/2018
ΠΔ 116/2014    Α-185    Οργανισμός Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας BΛ. ΠΔ 147/2017
ΠΔ 119/2017    Α-145    Σύσταση στο Υπ.Εσωτ. Γεν.Γραμματείας Συντονισμού θεμάτων Αλλοδαπών,Παράτυπης                 Μετανάστευσης
ΠΔ 121/2017    Α-148    Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας.
ΠΔ 122/2017    Α-149    Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
ΠΔ 123/2017    Α-151    Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
ΠΔ 127/2016    Α-226    Εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών πτυχιούχων μετά από κατατακτήριες εξετάσεις
ΠΔ 13/2017    Α-27    Τροποποίηση Κανονισμού Κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του                 πυροσβεστικού προσωπικού
ΠΔ 13/2018    Α-26    Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
ΠΔ 131/2016    Α-235    Σύσταση Δ/νσης Ελέγχου κλπ Δαπανών στη Γεν.Δ/νση Οικονομικών του Υπ.ΕΣ
ΠΔ 132/2017    Α-160    Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)
ΠΔ 134/2017    Α-168    Οργανισμός Υπ.Εργασίας,Κοινων.Ασφάλισης και Κοινων.Αλληλεγγύης
ΠΔ 136/2013    Α-210    Λειτουργία Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Εθελοντών Πυροσβεστών του Πυροσβεστικού                 Σώματος.
ΠΔ 141/2017    Α-180    Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών.
ΠΔ 145/2013    Α-229    Υγειον.Υπηρεσία του Πυροσβ.Σώματος (Τροποποίηση αρθρου 112 π.δ. 210/1992)
ΠΔ 147/2017    Α-192    Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
ΠΔ 168/2014    Α-252    Υπηρ.Εξωτ.Ασφάλειας Κατ/τος Κράτησης Γ΄ τύπου Δομοκού ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
ΠΔ 169/2014    Α-255    `Αδειες χωρίς αποδοχές αστυνομικών :τροποποίηση Π.δ/τος 27/1986
ΠΔ 178/2014    Α-281    Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας.
ΠΔ 18/2018    Α-31    Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΠΔ 2/2017    Α-4    Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού.
ΠΔ 21/2017    Α-35    Ίδρυση Δ/νσεων Προμηθειών και Ιστορίας ΕΛΑΣ και Υπηρεσίας Μη Στελεχωμένων                 Αεροσκαφών
ΠΔ 25/2013    Α-55    Τροποποίηση άρθρ.23 π.δ. 210/1992 (Κανονισμός Εσ.Υπηρεσίας Πυροσβ.Σώματος
ΠΔ 27/2018    Α-57    -Προκαταβολή εξόδων υπεράσπισης στο πυροσβεστικό προσωπικό και στους πυροσβέστες ...
ΠΔ 29/2014    Α-53    Τροποποίηση π.δ. 32/2004 (Σύσταση-Οργανισμός της Γεν. Γραμματείας της Κυβέρνησης)
ΠΔ 3/2014    Α-6    `Αδειες Πυροσβεστικού Σώματος (τροποποίηση Π.Δ/τος 210/1992 )
ΠΔ 36/2015    Α-60    Τροποποίηση του Π.δ. 24/1997 "Ιεραρχία, καταστάσεις αξιωματικών της ΕΛΑΣ".
ΠΔ 39/2015    Α-68    Αναβολή τακτικών μεταθέσεων αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2015.
ΠΔ 4/2016    Α-8    Τροπ. διατ.ΠΔ 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις, αξιωματικών της ΕΛΑΣ" και του ΠΔ 100/03
ΠΔ 4/2018    Α-7    Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
ΠΔ 42/2018    Α-81    -Τροποποίηση του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3511/2006 (Α` 258), όπως ισχύει - Ανακατανομή...
ΠΔ 44/2016    Α-68    Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κλπ για εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών
ΠΔ 4566/2018    Α-175    Ενσωμ.Οδηγ.2015/637:Προξενική προστασία/Αναστολή Διαμεσολάβησης/Απαλλαγές                 σεισμόπληκτων κλπ
ΠΔ 46/2015    Α-75    Αναβολή τακτικών μεταθέσεων αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2015.
ΠΔ 46/2018    Α-87    Τροποποίηση π.δ. 7/2017 (Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση κλπ ΕΛΑΣ)
ΠΔ 5/2016    Α-14    Τρ.διατάξ.Π.δ. 305/92 «Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών κλπ                     Αξιωματ.Πυροσβεστ. Σώματος»
ΠΔ 51/2014    Α-86    Ρύθμιση θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
ΠΔ 53/2018    Α-100    Τροποποίηση π.δ.59/2009 (Κανονισμός πρόσληψης στην Υπηρ. Εναέριων Μέσων                 Πυροσβ.Σώματος
ΠΔ 6/2018    Α-11    Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού
ΠΔ 60/2016    Α-99    Τροποποίηση Π.δ. 124/2003 (πρόσληψη πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης)
ΠΔ 62/2018    Α-121    -Ρύθμιση θεμάτων έκδοσης Αδειών Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή Υπηρεσιακών Οχημάτων -             Μηχανημάτων ...
ΠΔ 65/2016    Α-108    Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης Δοκίμων Υπαστυνόμων και Δοκίμων Αστυφυλάκων.
ΠΔ 67/2018    Α-129    Πυροσβεστικό Σώμα:Ειδικότητες,προσόντα κλπ προσωπικού Δ/νσης Επικοινωνιών-Ηλεκτρον.             Διακυβέρνησης
ΠΔ 7/2017    Α-14    Αναδιάταξη-αναδιοργάνωση,σύσταση-λειτουργία περιφερ.υπηρεσιών Ελλην.Αστυνομίας
ΠΔ 71/2014    Α-115    Αναθεώρηση Οργανισμού Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (ΣΕΠ).
ΠΔ 75/2016    Α-138    Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας
ΠΔ 76/2016    Α-139    Μεταφορά οργαν.θέσεων πυροσβ.προσωπ. από την κατηγορία των Ειδ. Καθηκόντων στην             κατηγορία Γεν.Καθηκ.
ΠΔ 79/2016    Α-144    Τροποποίηση Κανονισμού πρόσληψης στην Υπηρ. Εναέριων Μέσων Πυροσβεστικού ιδ.δικ.
ΠΔ 80/2016    Α-145    Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.
ΠΔ 81/2016    Α-150    Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού.
ΠΔ 82/2016    Α-153    Τρ.διατάξ.Κεφαλ.Δ Π.δ. 210/92 «Κωδικοποίηση διατάξεων Π.Δ. Κανονισμού Εσωτερ.                 Υπηρεσίας Πυροσβ. Σώματος»
ΠΔ 82/2017    Α-117    Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
ΠΔ 85/2018    Α-157    Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
ΠΔ 89/2015    Α-185    Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 319/1995 «Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής                 Αστυνομίας».
ΠΔ 93/2014    Α-154    Τροποποίηση Κανονισμού Κατάταξης δοκ. Πυροσβεστών και μεταθέσεων
ΠΔ 94/2017    Α-134    Τροποποίηση του π.δ. 174/1983 (Κανονισμός Πυροσβεστικής Σχολής)

(ΠΝΠ 1978 -Α-117) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΚ ΣΕΙΣΜΩΝ 1978 Β. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΝΠ 26-//2015    Α-102    Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ΠΝΠ 26-//2018    Α-138    Έκτακτα μέτρα στήριξης πληγέντων-αποκατάστασης ζημιών από τις πυρκαγιές Αττικής
            στις 23-24/7/2018 (ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ)

(ΠΥΣ 2011-7) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΙΚΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
(ΠΥΣ 2011-28) ΧΥΤΥ - ΚΔΑΥ - ΜΜΒΕ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
(ΠΥΣ 2011-167) ΧΟΡΗΓΙΑ 2011 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ Α.Ο.
ΠΥΣ 21/2015    Α-96    Ανασύσταση Ομάδ.Διαχείρ. Έργου για Απλούστευση της Αδειοδότησης για άσκηση                 οικονομικ.Δραστηριοτ.
ΠΥΣ 27/2013    Α-196    Πετρέλαιο:Σχέδιο Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση διαταραχών εφοδιασμού
ΠΥΣ 6/2017    Α-49    Ασκηση οικονομ.δραστηριότητας:Σύσταση κλπ Ομάδας Διαχείρισης Έργου για τη θέσπιση                 νέου πλαισίου

(ΦΕΚ Β1999-485) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Κ.Ε.Π.Π.
(ΦΕΚ Β1999-713) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Π.Υ.& ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
(ΦΕΚ Β1999-2184) ΕΑΚ 2000
(ΦΕΚ Β2000-376) ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
(ΦΕΚ Β2000-1459) 9η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
(ΦΕΚ Β2001-1185) ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(ΦΕΚ Β2002-712) ΜΕΤΡΑ ΟΡΟΙ ΛΙΜΕΝ. ΕΓΚΑΤ. ΑΠΟΒΛ.
(ΦΕΚ Β2002-715) ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2001
(ΦΕΚ Β2002-1157) ΠΣΕΑ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΕΛ.Γ.Α.
(ΦΕΚ Β2002-1572) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(ΦΕΚ Β2002-1579) ΚΑΝΟΝ. ΛΕΙΤ.ΕΡΑΣΙΤ. ΣΤΑΘ. ΑΣΥΡΜ.
(ΦΕΚ B1987-724) 4η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
(ΦΕΚ Β1988-721) ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,ΝΠΔΔ,ΟΤΑ
(ΦΕΚ Β1994-846) ΙΔΡΥΣΗ 'ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ' ΑΕ
(ΦΕΚ Β1995-954) ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΑΣ
(ΦΕΚ Β1996-30) ΠΡΩΤΕΥΟΝ, ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ,ΤΡΙΤΕΥΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
(ΦΕΚ Β1996-203) ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΛΑΣ
(ΦΕΚ Β1996-715) ΚΑΘΟΡ.ΤΜΗΜ.ΟΔΩΝ-ΚΛΑΔΩΝ-ΚΟΜΒΩΝ
(ΦΕΚ Β1997-1016) ΠΡΟΔΙΑΓΡ. & ΠΡΟΓΡΑΜ. ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛ.
(ΦΕΚ Β1998-12) ΣΧΕΔΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ
(ΦΕΚ Β2006-464) ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜ. ΕΠΙΤΡ. ΟΑΣΠ
(ΦΕΚ Β2006-776) ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡΩΠ. ΑΠΩΛΕΙΩΝ
(ΦΕΚ Β2006-791) ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡ. ΔΙΑΧ. ΕΠΙΚ. ΑΠΟΒΛ.
(ΦΕΚ Β2006-1488) ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΚΑΛΕΣΜΕΝΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ
(ΦΕΚ Β2007-287) ΕΘΝ. ΣΧΕΔ. ΔΙΑΧ. ΕΠΙΚ. ΑΠΟΒΛ.
(ΦΕΚ Β2007-376) ΜΕΤΡΑ ΟΡΟΙ ΑΝΤ.ΚΙΝΔ.ΑΤΑΜΕ
(ΦΕΚ Β2007-398) ΟΔΟΙ ΓΓΔΕ
(ΦΕΚ Β2003-423) ΣΧΕΔΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ
(ΦΕΚ Β2003-781) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΑΚ 2000
(ΦΕΚ Β2003-1154)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΑΚ 2000
(ΦΕΚ Β2003-1419) ΜΕΤΡΑ ΟΡΟΙ ΔΙΑΧ. ΙΑΤΡ. ΑΠΟΒΛ.
(ΦΕΚ Β2003-1909) METΡA & OΡOI ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(ΦΕΚ Β2004-142) ΚΩΔ. ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
(ΦΕΚ Β2004-1237) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛ.
(ΦΕΚ Β2005-759) ΜΕΤΡΑ ΟΡΟΙ ΑΠΟΤΕΦΡ.ΑΠΟΒΛ.
(ΦΕΚ Β2005-1554) 9Α ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
(ΦΕΚ Β2005-1710) ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΕ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡ.
(ΦΕΚ Β2005-1786)ΕΛΓΑ-ΚΑΝ.ΚΡΑΤ.ΟΙΚ.ΕΝΙΣΧ.
(ΦΕΚ Β2006-168) ΠΡΟΔ. ΧΥΤΑ ΣΕ ΑΠΟΜΩΝ. ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ
(ΦΕΚ Β2006-383) ΜΕΤΡΑ ΟΡΟΙ ΔΙΑΧ.ΕΠΙΚ. ΑΠΟΒΛ.
(ΦΕΚ Β2011-132) ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΝΔΟΥ
(ΦΕΚ Β2011-257) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣΥ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
(ΦΕΚ Β2011-262) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚ. (ΑΔΜΘ)
(ΦΕΚ Β2011-277) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
(ΦΕΚ Β2011-298) ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ-ΟΠΑΔ
(ΦΕΚ Β2011-347) ΚΟΣΕ ΥΠ.ΠΡΟΣΤ. ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
(ΦΕΚ Β2011-354) ΟΡΟΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣ. ΕΠΕΞΕΡΓ. ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(ΦΕΚ Β2007-1724) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΑΘΩΝ 2007
(ΦΕΚ Β2007-1866) ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Κ.Μ.
(ΦΕΚ Β2008-342) Ν.Α. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2008
(ΦΕΚ Β2008-628) ΚΑΝ. ΚΡΑΤ. ΟΙΚ. ΕΝΙΣΧ. - ΕΛΓΑ
(ΦΕΚ Β2008-668) ΡΑΧΕΣ-ΚΛΕΙΔΙ, ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
(ΦΕΚ Β2008-1652) ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(ΦΕΚ Β2010-108) ΚΙΝΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ Ε.Α.(α10π2.ι)
(ΦΕΚ Β2010-855) ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ
(ΦΕΚ Β2010-1142) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ- ΕΠΙΤΑΞΗ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΒΥΤΙΦΟΡΩΝ
(ΦΕΚ Β2010-1592) ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
(ΦΕΚ Β2010-2159) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
(ΦΕΚ Β2011-30) ΕΛΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΤ. ΥΠΗΡ.
(ΦΕΚ Β2011-65) ΑΔ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(ΦΕΚ Β2011-936) ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ ΛΑΓΚΑΔΑΣ- ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ
(ΦΕΚ Β2011-1049) ΠΠ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΑΡΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΔΠ
(ΦΕΚ Β2011-1069) ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
(ΦΕΚ Β2011-361) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
(ΦΕΚ Β2011-398) ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΑΣ
(ΦΕΚ Β2011-488) ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΕΝΑΡΜ. ΟΔΗΓ. 2008-50-ΕΚ
(ΦΕΚ Β2011-515) ΚΟΣΕ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
(ΦΕΚ Β2011-525) ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΥΡΩΣΗΣ
(ΦΕΚ Β2011-548) ΚΑΜΕΡΕΣ
(ΦΕΚ Β2011-564) ΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΚΕΠΥ Β.Ε.
(ΦΕΚ Β2011-623) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΙΕΡΙΑ
(ΦΕΚ Β2011-661) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦ - ΔΗΜΟΤ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
(ΦΕΚ Β2011-665) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΠ 2010
(ΦΕΚ Β2011-702) ΣΤΗΘΑΙΑ
(ΦΕΚ Β2011-723) ΣΑΤΑ ΟΤΑ 2011
(ΦΕΚ Β2011-727) ΥΠΕΚΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΣΥΝΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΓΠΠ ΚΑΙ ΣΕΚΠΣ
(ΦΕΚ Β2011-841) ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ
(ΦΕΚ Β2011-867) ΥΠΕΚΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(ΦΕΚ Β2011-905) ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΑΥΤΟΚΜΩΝ - ΕΡΓΩΝ
(ΦΕΚ Β2011-911) ΥΕΘΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΦΕΚ Β2011-1605) ΣΥΠΠΑΖΑΘ - ΠΥΡΟ- κ' ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (α13)
(ΦΕΚ Β2011-1608) ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ
(ΦΕΚ Β2011-1609) ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΣ-ΕΛΑΚ
(ΦΕΚ Β2011-1618) ΠΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 5ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
(ΦΕΚ Β2011-1149) ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΙΝΔΟΥ 2010
(ΦΕΚ Β2011-1227) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(ΦΕΚ Β2011-1252) ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
(ΦΕΚ Β2011-1271) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΤΑ (ΕΚΛΟΓΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ)
(ΦΕΚ Β2011-1327) ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
(ΦΕΚ Β2011-1362) ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤ. ΠΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
(ΦΕΚ Β2011-1440) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
(ΦΕΚ Β2011-1456) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣΥ - ΥΓ. ΜΟΝ. ΕΝ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ
(ΦΕΚ Β2011-1485) ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(ΦΕΚ Β2011-1505) ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΠΥ
(ΦΕΚ Β2011-1510) ΣΕΙΡΑ ΤΑΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
(ΦΕΚ Β2011-1538) ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΣΤΟ ΣΕΪΧ-ΣΟΥ ΓΙΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ
(ΦΕΚ Β2011-1580) ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ - ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ
(ΦΕΚ Β2011-1581) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΩΡΩΝ ΓΙΑ Δ.Ε.
(ΦΕΚ Β2011-1590) ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΠΥ
(ΦΕΚ Β2011-1604) ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
(ΦΕΚ Β2011-1874) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ (ΤΡΟΠ.)
(ΦΕΚ Β2011-1905) ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΤΖΑΝ Ν. ΚΙΛΚΙΣ
(ΦΕΚ Β2011-1909) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
(ΦΕΚ Β2011-1926) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ο.Κ.
(ΦΕΚ Β2011-1931) ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑ
(ΦΕΚ Β2011-1969) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ
(ΦΕΚ Β2011-2017) ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ
(ΦΕΚ Β2011-2054) ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ Α'
(ΦΕΚ Β2011-2077) ΧΡΗΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
(ΦΕΚ Β2011-2113) ΕΚΛΟΓΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡ. ΣΕ Σ.Ε.Π. ΚΑΙ Υ.Σ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
(ΦΕΚ Β2011-2201) ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
(ΦΕΚ Δ1999-580) ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
(ΦΕΚ Δ2004-505) ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ2007-380) ΕΤΑΕΑ - ΔΣ
(ΦΕΚ Β2011-1622) ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΚΜ
(ΦΕΚ Β2011-1659) ΩΡΑΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - 40ΩΡΟ
(ΦΕΚ Β2011-1668) ΕΛΓΑ ΦΥΤΙΚΑ
(ΦΕΚ Β2011-1669) ΕΛΓΑ ΖΩΙΚΑ
(ΦΕΚ Β2011-1677) ΕΘΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(ΦΕΚ Β2011-1681) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
(ΦΕΚ Β2011-1691) ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(ΦΕΚ Β2011-1701) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
(ΦΕΚ Β2011-1710) ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(ΦΕΚ Β2011-1735) ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΜΘ
(ΦΕΚ Β2011-1751) ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ε.Ζ. ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(ΦΕΚ Β2011-1819) ΕΓΝΑΤΙΑ - ΧΑΔΑ
(ΦΕΚ Β2011-1836) ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2010
(ΦΕΚ Β2011-1842) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
(ΦΕΚ Β2011-1851) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ Δ9 ΚΑΙ Δ10 ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(ΦΕΚ Β2011-1872) ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΘΗΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΠΟΦ 107//2013    Α-304    -Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου καθώς και εξαίρεσης της εφαρμογής της πενθήμερης                 εργασίας .
ΑΠΟΦ 121//2013    Α-276    Βουλή:Τροποποίηση Κανονισμού Μέρος Α` και Μέρος Β`
ΑΠΟΦ 139//2013    Α-304    -Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων
ΑΠΟΦ 791//2013    Α-304    -Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
ΑΠΟΦ Πρω//2016    Α-122    Τροποποίηση Κανονισμού της Βουλής- Μέρος Β` και Μέρος Κοινοβουλευτικό
ΥΑ 054//2013    Α-79    Πρωτόκολλο Μικτής Επιτροπής σχ.οικονομική, βιομηχανική κλπ συνεργασία με Ουκρανία
ΥΑ 054//2013    Α-54    Πρακτικό Μεικτής Επιτροπής Οικονομικής-Τεχνικής Συνεργασίας με Μαρόκο


ΓΓΠΠ ΕΓΚ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ 2010-11
ΓΓΠΠ ΕΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2010
ΓΓΠΠ ΕΦ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
ΓΓΠΠ ΕΦ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ
ΓΓΠΠ ΕΦ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΓΓΠΠ ΕΦ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
ΓΓΠΠ ΕΦ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΓΓΠΠ ΕΦ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΓΓΠΠ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 2η ΕΚΔΟΣΗ 2011
ΓΓΠΠ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ
ΓΓΠΠ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΓΠΠ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡ κ ΝΑ
ΓΓΠΠ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠ
ΓΓΠΠ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΑΤΑΜΕ (SEVESO)
ΓΓΠΠ ΑΣΚΗΣΗ ''ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ- ΣΗΡΑΓΓΑ 2008''
ΓΓΠΠ ΕΓ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 2011
ΓΓΠΠ ΕΓ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
ΓΓΠΠ ΕΓ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ
ΓΓΠΠ ΕΓ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΕΡ κ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΓΓΠΠ ΕΓΚ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 2018
ΓΓΠΠ ΕΓΚ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2017
ΓΓΠΠ ΕΓΚ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ 2018

ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΟΤΑ
2007 ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
2007-2-ΕΚ ΟΔΗΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΕΚ
2007-60-ΕΚ ΟΔΗΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ (LexUriServ)
2008 GUIDELINES METADATA ISO_19115 AND ISO_19119 (2)
2008-1205-ΕΚ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 Ετικέτες: Πολιτική Προστασία

Εκτύπωση

Σχετικά με μας

Μια συλλογική προσπάθεια για την ανάδειξη, την υπεράσπιση και την προώθηση των αξιών και των ιδανικών της Ελληνορθόδοξης Οικογένειας. Μια παρότρυνση προς όλους να αξιοποιηθούν τα χαρίσματα του κάθε μέλους της, όπως αρμόζει στην Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση και στα βιώματα της Πατρίδας μας.