Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε θέμα υποστήριξης

ή απλής επικοινωνίας

θα μας βρείτε

στο: 

info@mumdadandkids.gr

 


 

ΣΥ.Π.Π.Ο.: IV. Τυποποίηση και Προδιαγραφές των Υλικών ΣΥΠΠΟ

 

  

Τα υλικά που περιλαμβάνονται στο ΣΥΠΠΟ επιλέχθηκαν με κριτήριο την σχέση:

 1. ποιότητας
 2. πολυλειτουργικότητας
 3. ασφάλειας
 4. τιμής
 5. επιβεβαιωμένης χρηστικότητας .

 

Ειδικότερα :

 1. Ποιότητα: Δεδομένης της χρήσεως του ΣΥΠΠΟ από γενικό πληθυσμό, όλα τα υλικά του είναι πιστοποιημένων καταναλωτικών προδιαγραφών και η ποιότητα είναι μέση προς καλή στα κρισιμότερα υλικά. Σε δευτερεύουσας σημασίας υλικά έχουν επιλεγεί είδη  μειωμένου κόστους, διότι δεν δέχονται επανειλημμένη και σκληρή χρήση.
 2. Πολυλειτουργικότητα: Ορισμένα υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περισσότερες από μια χρήσεις λ.χ οι ισοθερμικές κουβέρτες αλουμινίου για σκέπασμα, πρόχειρη αδιάβροχη στέγη, πάτωμα, πόρτα σε καταφύγιο ανάγκης. Περιλαμβάνονται και υλικά που από τη φύση τους είναι  πολυλειτουργικά, όπως τα πολυεργαλεία, πολυμαχαιρίδια, διάφορες κολλητικές ταινίες κλπ
 3. Ασφάλεια : Τα υλικά έχουν επιλεγεί να είναι όσο το δυνατόν ασφαλή και με αναγνωρισμένες ασφαλείς προδιαγραφές, διότι το ΣΥΠΠΟ απευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά διαφόρων ηλικιών και μπορεί κατά την διάρκεια πανικού σε έκτακτη ανάγκη να πέσουν ορισμένα υλικά σε χέρια μικρών παιδιών. Πρέπει κατά το δυνατόν να μην προξενούν άμεση βλάβη σ΄ αυτά, μέχρι να υποπέσει το περιστατικό στην αντίληψη των μεγαλυτέρων. Επίσης είναι κατά το δυνατόν ασφαλή και απλά για  άτομα που είναι μετρίως εξοικειωμένα στη χρήση τους.
 4. Τιμή : Η τιμή των υλικών δεν πρέπει να είναι απαγορευτική για τις οικογένειες που καλούνται να συγκροτήσουν το ΣΥΠΠΟ, ειδικά μέσα σε μια οικονομική κρίση. Γι΄ αυτό δεν επιλέχθηκαν εξεζητημένα υλικά ειδικής αντοχής και προδιαγραφών, που χρησιμοποιούν επανειλημμένα επαγγελματίες Διασώστες, Σώματα Ασφαλείας κλπ. Η αποδοτικότητα του ΣΥΠΠΟ σε σχέση με την τιμή του, θα πρέπει να διαιρεθεί με τον αριθμό των προσώπων που καλύπτει και βέβαια πρέπει να συνεκτιμηθεί ότι είναι πολυτιμότερη η ανθρώπινη ζωή ή η υγεία από κάποιες οικονομικές θυσίες, που θα χρειαστούν ανά προστατευόμενο άτομο, για τη συγκρότησή του.
 5. Επιβεβαιωμένη χρηστικότητα: Έχουν επιλεγεί υλικά που χρησιμοποιούνται ικανοποιητικά σε συνθήκες εκτάκτων αναγκών, διασώσεως (ή διαβιώσεως σε ειδικές συνθήκες)  από τις αντίστοιχες ή παρεμφερείς ειδικότητες: ιατρούς, διασωστικές ομάδες, ορειβάτες, στρατιωτικούς κλπ. λαμβάνοντας υπ΄όψιν βέβαια το προηγούμενο κριτήριο (4) της τιμής. Για την επιλογή των υλικών χρησιμοποιήθηκε πλήθος πηγών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που παρατίθεται στο τέλος της παρούσης.

 

Ειδικά για το αυτοσχέδιο  Καταφύγιο 24 ωρών  ελήφθησαν υπ΄όψιν :

 • Μικρό βάρος (έως 2,5 kg) και μικρό όγκο συσκευασίας (~30Χ 25 cm)
 • Μικρό κόστος (35 ευρώ περίπου)
 • Μεγάλη χωρητικότητα (8  άτομα)
 • Ικανοποιητική αντοχή σε βροχή, αέρα, ζέστη, κρύο.
 • Ευκολία στην προετοιμασία με υλικά ευκόλως ευρισκόμενα
 • Ευκολία στην εγκατάστασή του μέσα σε 25 περίπου λεπτά.

 

Η τυποποίηση του ΣΥΠΠΟ  σε Εθνικό επίπεδο αναμένεται  να γίνει περαιτέρω από τους φορείς Πολιτικής Προστασίας, με ειδικό προσωπικό,  που θα ασχοληθεί και θα πειραματιστεί για το σκοπό αυτό   και στη συνέχεια θα καθιερώσει στο κοινό ένα τυποποιημένο –διαπιστωμένο,  αντίστοιχο με το παρόν, ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΚΚΙΔΙΩΝ και ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ και ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ.

 

 

 

 

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περιπτώσεις  ειδικών υλικών στη συνέχεια, η ενδεικτική  περιγραφή τους  ή απεικόνισή τους  σε φωτογραφίες που ενδεχομένως φαίνονται λογότυπα κατασκευαστών, δεν αποτελεί έμμεση διαφήμιση ή  παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Η αναφορά γίνεται μόνο για την κατανόηση της περιγραφής προϊόντων που χρήζουν διευκρινίσεων.

Ετικέτες: Πολιτική Προστασία

Εκτύπωση

Σχετικά με μας

Μια συλλογική προσπάθεια για την ανάδειξη, την υπεράσπιση και την προώθηση των αξιών και των ιδανικών της Ελληνορθόδοξης Οικογένειας. Μια παρότρυνση προς όλους να αξιοποιηθούν τα χαρίσματα του κάθε μέλους της, όπως αρμόζει στην Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση και στα βιώματα της Πατρίδας μας.