Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε θέμα υποστήριξης

ή απλής επικοινωνίας

θα μας βρείτε

στο: 

info@mumdadandkids.gr

 


 

Ἡμερίδα μὲ θέμα: «1922 - 2022: Ἐπέτειος Ἐθνικῆς Ὀδύνης - Μαρτύριο καὶ Μαρτυρία τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ» [Κυριακή, 2 Ὀκτωβρίου 2022]

mikrasia 01


Ἡ «Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν», ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων (Π.Ε.ΦΙ.Π.) καὶ τὸ Κίνημα «Μαμὰ Μπαμπὰς καὶ Παιδιὰ» διοργάνωσαν ἐκδήλωση μὲ μεγάλη ἐπιτυχία μὲ θέμα:

«1922 - 2022: EΠEΤΕΙΟΣ EΘΝΙΚHΣ O∆YΝΗΣ - ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΚΑI ΜΑΡΤΥΡIΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ EΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»
  


π. Ἰωάννης Φωτόπουλος, ἐφημέριος τοῦ Ι.Ν.Ἁγίας Παρασκευῆς

Ἔναρξη


Νίκη Τσάφου- Λάππα, Ζωγράφος – Ἐκπαιδευτικὸς

Χαιρετισμὸς Πανελλήνιας Ἕνωσης Φίλων τῶν Πολυτέκνων (Π.Ε.ΦΙ.Π.) καὶ τοῦ Κινήματος «Μαμὰ Μπαμπὰς καὶ Παιδιὰ»


Χορωδία Σχολείον Ψαλτικῆς


Δρ. Ἰωάννης Σ. Παπαφλωρᾶτος, Nομικός - Διεθνολόγος, Καθηγητής Στρατιωτικῶν Σχολῶν

(Λόγω ἀσθένειας τοῦ κ. Παπαφλωράτου παρουσιάστηκε ἀπὸ τὸν Ὑποστράτηγο (ε.α.) Ἀθανάσιο Τσουγανάτο, τέως Δντὴ Στρατιωτικῆς Σχολῆς Εὐελπίδων)

«Διπλωματικό παρασκήνιο τῆς μικρασιατικῆς ἐκστρατείας.»


Εὐαγγελία Κ. Λάππα, φοιτήτρια τοῦ τμήματος Ἱστορίας καί Ἀρχαιολογίας τοῦ ΕΚΠΑ

«Ἡ ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς πόλης Σαμψούντας (Ἀμισός)»


Ἀρχοντία Παπαδοπούλου, Πρόεδρος  τῆς Ἕνωσης Μαγνησίας Μ. Ἀσίας – Χορόσκιοϊ καί Περιχώρων Καταγομένων. Φιλόλογος ἱστορικός

«Ἡ Μαγνησία τοῦ Σιπύλου: Μιά μαρτυρική πορεία.»


Δρ. Μαρία Μαντουβάλου, Ἱστορικός – Φιλόλογος, τ. Ἀναπλ. Καθηγήτρια τῶν Σχέσεων τῆς Νεοελληνικῆς φιλολογίας μέ ἀρχαία καί βυζαντινή στό Ἐθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν

«Ὑπῆρξαν θετικές συνέπειες ἀπό τήν Μικρασιατική καταστροφή;»


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΟΛΗ Η ΗΜΕΡΙΔΑ

   

Ετικέτες: Ορθοδοξία και Παράδοση, Βιντεοθήκη

Εκτύπωση

Σχετικά με μας

Μια συλλογική προσπάθεια για την ανάδειξη, την υπεράσπιση και την προώθηση των αξιών και των ιδανικών της Ελληνορθόδοξης Οικογένειας. Μια παρότρυνση προς όλους να αξιοποιηθούν τα χαρίσματα του κάθε μέλους της, όπως αρμόζει στην Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση και στα βιώματα της Πατρίδας μας.