Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε θέμα υποστήριξης

ή απλής επικοινωνίας

θα μας βρείτε

στο: 

info@mumdadandkids.gr

 


 

Ο πλανήτης θα αντιμετωπίσει μεγάλη πληθυσμιακή κρίση μέχρι το 2075, εάν τα ποσοστά γεννήσεων συνεχίσουν να μειώνονται

meiwsh toy pagkosimoy plhthysmoy 01

 

Από το Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά     

Η αντισύλληψη, η άμβλωση, οι στείρες ταυτότητες φύλου, η προπαγάνδα εναντίον των γεννήσεων και  τελευταία οι δολοφονικές και στειρωτικές «ενέσεις», έχουν όλα ενεργοποιηθεί για να εξουδετερώσουν μια πληθυσμιακή «βόμβα» που όμως δεν εξερράγη ποτέ.

Μια νέα μελέτη τεκμηριώνει τη συνεχή ραγδαία μείωση του παγκόσμιου ποσοστού γεννήσεων, με τη μείωση του πληθυσμού να επιταχύνεται σε κάθε έθνος ανά τον κόσμο.

Η έκθεση με τίτλο « Global fertility in 204 countries and territories, 1950–2021, with forecasts to 2100: a comprehensive demographic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021», δημοσιεύθηκε στις 20 Μαρτίου στο «The Lancet», και χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα «Bill & Melinda Gates Foundation» δηλώνει ότι μέχρι το 2040, σε κάθε περιοχή εκτός Αφρικής, το ποσοστό γεννήσεων θα έχει πέσει κάτω από το ποσοστό αντικατάστασης. (1)

Γνωστός ωςTFR”, “Total Fertility Rate,” - ή “Συνολικό ποσοστό γονιμότητας”,   ο αριθμός 2,1 είναι το βασικό όριο, το οποίο είναι αποδεκτό από το United Nations Population Division, «Τμήμα Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών» για τη διατήρηση σταθερού του επιπέδου ενός πληθυσμού. Όπως δείχνει το παρακάτω γράφημα μέχρι το τέλος του αιώνα η ανθρωπότητα θα εξαφανιστεί.

meiwsh toy pagkosimoy plhthysmoy 01

Πηγή: thelancet.com  Published online March 20, 2024

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)00550-6

TFR, globally and by GBD super-region, 1950–2100, σελ.18

 
Οι αναγνώστες (3)  θα είναι δικαίως καχύποπτοι για την επιστημονική μοντελοποίηση μετά από όσα υποστηρίχθηκαν στη περίπτωση του COVID, ωστόσο αυτά τα στοιχεία σχετίζονται όχι μόνο με προβλέψεις, αλλά απεικονίζουν την τεκμηριωμένη πτώση των γεννήσεων ζωντανών παιδιών παγκοσμίως.

Τα δεδομένα που εικονίζονται εξαιρούν τις Ηνωμένες Πολιτείες και την παραδοσιακή Δυτική Ευρώπη, των οποίων τα ποσοστά γεννήσεων έχουν μειωθεί στο μισό από το 1980.

Το μόνο έθνος που ανατρέπει τη πτωτική τάση και περιλαμβάνεται στην κατηγορία «Ευρώπη» της μελέτης, είναι το Ισραήλ. Το TFR του, το οποίο δηλώθηκε τελευταία στο 2,9, είναι μοναδικό όσον αφορά τη διατήρηση ενός ποσοστού αντικατάστασης μέχρι το έτος 2100, ενώ εκείνο των ΗΠΑ και της Ευρώπης προβλέπεται να πέσει κατακόρυφα μεταξύ 1 και 1,3 κατά την ίδια περίοδο.

Όπως δείχνει η μελέτη, η υποσαχάρια Αφρική θα πέσει επίσης κάτω από τα ποσοστά αναπλήρωσης των γεννήσεων σε 50 χρόνια.

Η μείωση του μεγέθους της οικογένειας θα γίνει ταχύτερα μεταξύ των πιο εύπορων, και σύμφωνα με την έκθεση οι άνθρωποι που θα συνεχίσουν να αποκτούν μωρά στο μέλλον θα είναι οι φτωχότεροι και οι λιγότερο μορφωμένοι. Η έκθεση δηλώνει:

     «Προβλέπουμε ότι οι ομάδες χαμηλού και χαμηλού/ μεσαίου εισοδήματος, (σύμφωνα με τη κατηγοριοποίηση της Παγκόσμιας Τράπεζας του 2021), θα συνεισφέρουν  και οι δύο από κοινού το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου μεριδίου ζώντων γεννήσεων το έτος 2100, το οποίο υπολογίζεται στο 77,4%».

Για την Ελλάδα ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, ο TFR μεταβάλλεται ως εξής: το 1950 ήταν στο 2.5, το 1980 ήταν στο 2.07, το 2021 ήταν στο 1,40, το 2050 αναμένεται να είναι στο 1,36 και το 2100 αναμένεται να είναι στο 1,28. Ανάλογα μεταβάλλονται πτωτικά και οι γεννήσεις. Το 1950 περί τις 154,700, το 1980 περί τις 143,400 το 2021 82,300, το2050 αναμένονται περί τις 52,300 και το 2100 οι γεννήσεις αναμένονται στις 26,100, με τον καθαρό ρυθμό αναπαραγωγής περί το 0,7 το 2021 για την πατρίδα μας. Καθόλου καλή προοπτική για την Ελλάδα….

meiwsh toy pagkosimoy plhthysmoy 01

Πηγή: thelancet.com  Published online March 20, 2024

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)00550-6

Στοιχεία που αφορούν στην Ελλάδα, σελ. 9 της έκθεσης

 
Πολιτικές και αναμενόμενα αποτελέσματα

Η μελέτη ολοκληρώνεται με την διατύπωση τριών εναλλακτικών σεναρίων για το μέλλον  του παγκόσμιου πληθυσμού, καθένα από τα οποία αναφέρεται σε διαφορετικό ποσοστό γεννήσεων.

  • Το πρώτο μοντέλο πρόβλεψης πληθυσμού αποτυπώνει τον αντίκτυπο των «Στόχων Βιώσιμης Εκπαιδευτικής Ανάπτυξης», οι οποίοι εάν εφαρμοστούν, το παγκόσμιο ποσοστό γεννήσεων θα μειωθεί σύμφωνα με τις τρέχουσες προβλέψεις – από μέσο όρο1,83 το 2050, στο 1,65 – και θα μειωθεί περαιτέρω στο 1,56 έως το 2100.

Ας θυμηθούμε -στα καθ΄ ημάς-, πως η υποχρεωτική «Συμπεριληπτική Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση» των σχολείων, που στοχεύει στη κατάργηση των στερεοτύπων του φύλου, (δηλ. μητρότητας και παραδοσιακής οικογένειας), στη προώθηση της αντισύλληψης, άμβλωσης και υποστηρίζει τις νέες-στείρες μορφές οικογένειας, έχει «στρατολογηθεί» ακριβώς για να υπηρετήσει τους  στόχους βιώσιμης ανάπτυξης για το 2030. Ειδικότερα η διαχείριση του παγκόσμιου πληθυσμού φαίνεται ότι περνά μέσα από τους στόχους αριθ. 3 της (σεξουαλικής και αναπαραγωγικής) Υγείας, αριθ. 4 της Παιδείας, («επιστημονική» ενημέρωση για τη σεξουαλικότητα) και της Ισότητας των (ατελείωτων…) φύλων, στόχος αριθ. 5. Είναι φανερό λοιπόν ότι οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και τα Σχολικά προγράμματα χρησιμοποιούνται για να υπηρετήσουν απάνθρωπους σκοπούς.(3)

  • Στο επόμενο σενάριο, μια παρόμοια πρόσθετη μείωση θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν «εκπληρωθούν οι στόχοι αντισύλληψης», οδηγώντας σε πτώση του ποσοστού γεννήσεων στο 1,62 –ίσως και στο 1,39– έως το 2050. Η Σεξ. Διαπαιδαγώγηση εξυπηρετεί και σε αυτή τη περίπτωση….
  • Τέλος, άλλο σενάριο παραθέτει τα αποτελέσματα των «πολιτικών υπέρ των γεννήσεων», οι οποίες εάν εφαρμοστούν, σύμφωνα με τη μελέτη, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποτελέσματα πλησίον- ή και υπερβαίνοντα- του ποσοστού αναπλήρωσης. Η διακύμανση δείχνει ότι οι γεννήσεις σε αυτές τις περιπτώσεις αυξάνονται έως και το 2,19 και 2,04 έως το 2050 και το 2100 αντίστοιχα.


Ο αντίκτυπος των ως τώρα πολιτικών

Η μείωση των ποσοστών γεννήσεων και η πιθανή  αναστροφή τους δείχνουν ξεκάθαρα τη δύναμη των διαφόρων πολιτικών. Από τη δεκαετία του 1950, μια σειρά από «δικαιώματα για εξαφάνιση» προωθήθηκαν υπό το λάβαρο διαφόρων  προφάσεων.

Η αντισύλληψη, η άμβλωση, οι στείρες σεξουαλικές ταυτότητες (ΛΟΑΤΚΙ+ σεξουαλικές επιλογές), η προπαγάνδα εναντίον των γεννήσεων και τώρα οι δολοφονικές και στειρωτικές «ενέσεις»…, έχουν κινητοποιηθεί για να εξουδετερώσουν μια πληθυσμιακή βόμβα που δεν έσκασε ποτέ αλλά στις μέρες μας διατυμπανίζονται ως «αρετές» στην υπηρεσία της σωτηρίας του πλανήτη  από τη «μάστιγα» της ανθρώπινης ζωής.

Η καταναλωτική ταυτότητα του φεμινισμού δηλητηρίασε και αυτή την οικογενειακή ζωή, ονομάζοντάς την φυλακή από την οποία θα έπρεπε να απελευθερωθούν οι γυναίκες, για να επιδιώξουν την παρηγοριά της καριέρας και του shopping therapy. Το τελικό αποτέλεσμα δεν ήταν μόνο να απελευθερωθούν οι γυναίκες από τη γυναικεία τους φύση, αλλά και να γίνει η γυναίκα προϊόν για οικονομική εκμετάλλευση μέσω χειρουργικών επεμβάσεων, ορμονών και ένδυσης. Έγινε αρετή να γιορτάζουμε τη σεξουαλική χειραγώγηση των γυναικών σε μια παρωδία του γυναικείου ρόλου τους, που τις καταφέρνει να στειρώνονται, να ακρωτηριάζονται και να θυματοποιούνται. Αυτοί είναι μερικοί από τους καρπούς της αντικατάστασης του σωστού και του σώφρονος από τα  «δικαιώματα».

Στη Γαλλία, το Σύνταγμα της χώρας άλλαξε- σε παγκόσμια πρωτιά - για να κατοχυρώσει το «δικαίωμα» να σκοτώνεις τα αγέννητα παιδιά σου. Ο άτεκνος Εμμανουέλ Μακρόν, παντρεμένος με μια γυναίκα 24 χρόνια μεγαλύτερή του, «γιόρτασε» κηρύττοντας το πόλεμο στα αγέννητα παιδιά της πατρίδας του. Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Σε μία δήλωσή του στις 8 Μάρτη, ημέρα της Γυναίκας δήλωσε: «Σήμερα δεν είναι το τέλος της υπόθεσης, είναι η έναρξη της μάχης» δηλώνοντας την πρόθεσή του να παγκοσμιοποιήσει την προώθηση της εθνικής αυτοκτονίας προωθώντας την και αλλού.
  

Παραπομπές:

  1. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)00550-6/fulltext?dgcid=twitter_organic_gbd24_lancet&utm_campaign=gbd24&utm_content=286525073&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-27013292
  2. https://www.lifesitenews.com/analysis/the-world-is-facing-a-major-population-crisis-by-2075-if-birth-rates-keep-declining/?utm_source=daily-world-2024-03-27&utm_medium=email
  3. https://mumdadandkids.gr/oikogeneia/sxolika-programmata-seksoualikis-diapaidagogisis-epithesi-sta-paidia-kai-tin-oikogeneia

 

 

 

Ετικέτες: Υπογεννητικότητα - Δημογραφικό, Διεθνείς Ειδήσεις

Εκτύπωση

Σχετικά με μας

Μια συλλογική προσπάθεια για την ανάδειξη, την υπεράσπιση και την προώθηση των αξιών και των ιδανικών της Ελληνορθόδοξης Οικογένειας. Μια παρότρυνση προς όλους να αξιοποιηθούν τα χαρίσματα του κάθε μέλους της, όπως αρμόζει στην Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση και στα βιώματα της Πατρίδας μας.