Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε θέμα υποστήριξης

ή απλής επικοινωνίας

θα μας βρείτε

στο: 

info@mumdadandkids.gr

 


 

Το δημογραφικό δεν είναι απλά αριθμοί

plithismos 01  

Το δημογραφικό είναι οι ζωές μας. Είναι το μέλλον των παιδιών και της πατρίδας μας.

Η Ελλάδα μας σβήνει και μαζί της σβήνουμε όλοι μας. Μαιευτήρια μετατρέπονται σε γενικές κλινικές (1,2) σχολεία (3,4,5)  και στρατόπεδα κλείνουν,(6) η ύπαιθρος ερημώνει. Και επιπλέον, τα όρια συνταξιοδότησης αυξάνονται (7),  οι συντάξεις μειώνονται (8), επιχειρήσεις μεταφέρονται ή κλείνουν, έρχονται άλλοι για να καλύψουν τις δικές μας εργατικές ανάγκες, αποκτούν γη και ωφελούνται από την Ελλάδα μας που δεν έχει πια παιδιά και νέους. Παραθέτουμε την δημογραφικό αφανισμό της Ελλάδος μέσα από εμπεριστατωμένα γραφήματα. Τα μηνύματα είναι σαφή και τραγικά. Οι δημογραφική κατάρρευση είναι υπαρκτή και δεν είναι απλά και μόνο οι αριθμοί. Είναι η ζωή μας, η πολιτιστική μας κληρονομιά, η οικονομική πρόοδος, η υγεία, η σύνταξη, τα γηρατειά μας, οι ζωές των παιδιών μας. Είναι η επιβίωση ενός λαού που κατάφερε να διασώσει και να παραδώσει με σεβασμό στην ανθρωπότητα εμπειρίες χιλιάδων ετών. Πολύτιμες παρακαταθήκες ζωής στην επιστήμη, την ιστορία, στην τέχνη, την σωτήρια χριστιανική μας πίστη. Είναι λάθος εάν επαναπαυόμαστε και επιτρέπουμε σε λάθος πολιτικές και αποφάσεις να μας αφανίζουν . Ας καταλάβουμε και ας κινητοποιηθούμε. Ας μην γίνει η γενιά μας αυτή που θα σφραγίσει με τις «προοδευτικές επιλογές» της το τέλος του τόπου μας. Το χρωστάμε στην πατρίδα μας, στους προγόνους μας και στις γενιές που θα έλθουν.

Ιστοσελίδα «Greece in Figures»

Από: Διονύσης Κουλλόλλι

Τελευταία Ενημέρωση: 04/07/2022

Δεδομένης της σημαντικότητας των δημογραφικών αλλαγών στην οικονομία και στην κοινωνία, παρουσιάζουμε τις σημαντικότερες δημογραφικές αλλαγές που παρατηρούνται τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα.

Η δημογραφική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας, την παραγωγικότητα, το βιοτικό επίπεδο, την αποταμίευση, την κατανάλωση και τις επενδύσεις. Μακροπρόθεσμα ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στην ανεργία, στα επιτόκια, στην αγορά ακινήτων και στο χρηματοοικονομικό κλάδο. Οι διαφορετικές δημογραφικές τάσεις μεταξύ των χωρών, αναμένεται να επηρεάσουν τα ισοζύγια των τρεχουσών συναλλαγών καθώς και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.(9)

Ο συνολικός πληθυσμός της Ελλάδας μειώθηκε κατά 4% την τελευταία δεκαετία

Στην Ελλάδα ζουν 10,68 εκατομμύρια άνθρωποι (Ιανουάριος 2021). Από το 1960 έως και το 2021 ο συνολικός πληθυσμός της χώρας αυξήθηκε κατά 2,4 εκατομμύρια (+28%). Ωστόσο, από το 2011 και μετά ο πληθυσμός της χώρας μειώνεται σταδιακά. Την τελευταία δεκαετία η συνολική μείωση του πληθυσμού είναι της τάξεως του 4% (-500 χιλ.). O συνολικός πληθυσμός είναι ο 10ος μεγαλύτεροw στην Ε.Ε και αποτελεί το 2,4% του συνολικού πληθυσμού της ένωσης.

plithismos 01

plithismos 01


Η πυκνότητα του πληθυσμού στην Ελλάδα κυμαίνεται από 10 έως 10,446 ανθρώπους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο

Η πυκνότητα του πληθυσμού, δηλαδή πόσοι χιλιάδες άνθρωποι ζούνε ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, ήταν το 2019, κατά μέσο όρο 82.4 στην Ελλάδα. Οι διαφορές ανά περιφερειακή ενότητα είναι πολύ μεγάλες. Στο Κεντρικό Τομέα Αθηνών ζούνε 10,446 άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, ενώ στην Ευρυτανία μόλις 10. Η μεγαλύτερη πυκνότητα του πληθυσμού παρατηρείται στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη.

Το 45% του πληθυσμού της Ελλάδας ζει σε αστικές περιοχές

Σύμφωνα με δεδομένα του 2021, το 45% του συνολικού πληθυσμού ζει σε αστικές περιοχές, ποσοστό υψηλότερο κατά 5 μονάδες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (40%). Το υπόλοιπο 31% κατοικεί σε αγροτικές περιοχές και το 24% σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ημιαστικές. (Αστικές περιοχές: πληθ.> 10.000 κατοίκους,  Ημιαστικές περιοχές: πληθ. από 2.000 έως 10.000 κατοίκους Αγροτικές περιοχές: πληθ. < 2.000 κατοίκους)

plithismos 01


Ο πληθυσμός της Ελλάδας γερνάει.
Το 7,3% του συνολικού πληθυσμού στην Ελλάδα είναι άνω των 80 ετών

Το ποσοστό των ανθρώπων ηλικίας άνω των 80 ετών ήταν 7,3% το 2021, υψηλότερο κατά 1.3 μονάδες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Από το 1970 έως το 2000 το ποσοστό αυτό αυξήθηκε κατά 1,4 μονάδες ενώ από το 2000 έως το 2021 κατά 3.7 μονάδες. Την ίδια στιγμή το ποσοστό των νέων στη χώρα μειώνεται. Το 2000 οι νέοι κάτω των 20 ετών αποτελούσαν το 21.4% του συνολικού πληθυσμού ενώ το 2021 το 19.2%. Το 2021, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν 20.3%.

plithismos 01


Ένας άλλος τρόπος να δούμε ότι γερνάει ο πληθυσμός στην Ελλάδα είναι μέσω της διάμεσης ηλικίας. Η διάμεση ηλικία έχει αυξηθεί από τα 38,7 έτη το 2001 στα 45.5 έτη το 2021, 1,4 έτη υψηλότερη από ότι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος.
Η μεγαλύτερη διάμεση ηλικία παρατηρείται στην Ιταλία (47,6 έτη) και στην Γερμανία (45,9 έτη) ενώ η μικρότερη στην Κύπρο (38 έτη) και στην Ιρλανδία (38,5 έτη).

Αυξάνονται οι θάνατοι και μειώνονται οι γεννήσεις

Ο αριθμός των γεννήσεων στην Ελλάδα μειώνεται διαρκώς, με τη μεγαλύτερη πτώση να παρατηρείται στις αρχές της δεκαετίας του 80'. Μετά από μια περίοδο σταθερότητας, από το 2008 και μετά οι γεννήσεις μειώνονται ξανά, φτάνοντας τις 7,9 γεννήσεις ανά 1000 κατοίκους το 2020, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος την ίδια περίοδο είναι 9,1. Την ίδια στιγμή, οι θάνατοι ανά 1000 κατοίκους αυξάνονται φτάνοντας τους 12,3 το 2020, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 11,6. Η φυσική μείωση του πληθυσμού, όταν δηλαδή οι θάνατοι είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη γήρανση του πληθυσμού.

plithismos 01


Η διακύμανση της Γονιμότητας στην Ελλάδα

plithismos 01


Πηγή διαγράμματος:
(10)

Γονιμότητα και  αναπλήρωση πληθυσμού

plithismos 01


«Εάν η γονιμότητα πέσει στα 1,3 παιδιά ανά γυναίκα, τότε Ο πληθυσμός μειώνεται στο μισό σε σχεδόν 44 χρόνια» 
Τόση είναι περίπου η γονιμότητα στην Ελλάδα σήμερα (11).

Πηγή διαγράμματος (10)

Η πληθυσμιακή αλλαγή αποτελείται από δύο συνιστώσες: Τη φυσική μεταβολή και την καθαρή μετανάστευση. -1,1 εκ. άνθρωποι εγκατέλειψαν την Ελλάδα την τελευταία δεκαετία

Από το 2015 και μετά, οι μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα αυξήθηκαν σημαντικά. Το 2019, οι ετήσιες ροές μεταναστών προς την Ελλάδα υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2015, φτάνοντας τις 129 χιλ. σε ένα έτος. Συνολικά, την περίοδο 2016-2020, 562 χιλ. άνθρωποι εισήλθαν στη χώρα. Ιδίου μεγέθους ροές παρατηρούνται μόνο στις αρχές της δεκαετίας του 90'.

Οι μεταναστευτικές ροές από την Ελλάδα είναι σταθερές για το χρονικό διάστημα 1998-2008. Η οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα το 2008, ωστόσο, επηρέασε σημαντικά τις ετήσιες ροές. Το 2012 περίπου 125χιλ. άνθρωποι εγκατέλειψαν την Ελλάδα, με τις ετήσιες ροές να αυξάνονται κατά 188% σε σχέση με το 2008. Συνολικά το διάστημα 2010-2020, περίπου 1,1 εκ. άνθρωποι εγκατέλειψαν τη χώρα. Από το 2012 και μετά η ροή αυτή παρουσιάζει μια σταθερή μείωση, φτάνοντας τους 77 χιλ. το 2020.

plithismos 01

plithismos 01


Η ηλικία που αποκτούν οι γυναίκες το πρώτο τους παιδί έχει αυξηθεί
και είναι ίση με τα 30.7 έτη στην Ελλάδα. Μέσα σε τρείς δεκαετίες η ηλικία των γυναικών έχει αυξηθεί σημαντικά καθώς το 1992, οι γυναίκες αποκτούσαν το πρώτο τους παιδί στην ηλικία των 26 ετών.

plithismos 01


Παράλληλα, Έχει αυξηθεί και το ποσοστό των γεννών από μητέρες άνω των 40 ετών. Το 1985, μόλις μια στις 100 γυναίκες έκανε παιδί σε ηλικία άνω των 40 ετών, ενώ το 2020 το ποσοστό αυτό έχει φτάσει το 8,4%. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος για το 2020 είναι 5,5%

plithismos 01


Συμπέρασμα «Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά»
Τα στοιχεία είναι σαφή. Τα περιθώρια έχουν στενέψει ασφυκτικά. Με «προοδευτικά» νομοσχέδια και «δεξιότητες» που ναρκοθετούν την παραδοσιακή οικογένεια, πλήττουν το γάμο και την γονιμότητα, διευκολύνουν το διαζύγιο, παραβιάζουν το δικαίωμα του αγέννητου ανθρώπου να ζήσει και «βοηθούν» να γίνονται μητέρες οι γυναίκες κοντά στην εμμηνόπαυση… λύση δεν υπάρχει.   Ή θα κινηθούμε άμεσα, και προς την σωστή κατεύθυνση ή θα χαθούμε και η ευθύνη θα βαραίνει εμάς και τις αποφάσεις μας.

__________________________

Παραπομπές.

 1. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A1%CE%91_(%CE%9C%CE%B1%CE%B9%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF) ΄
 2. https://www.mitera.gr/
 3. https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/392462_ypogennitikotita-akoma-23-sholeia-kleinoyn-logo-elleipsis-mathiton
 4. https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/390545_neo-fek-idryseis-katargiseis-syghoneyseis-100ntadon-dimotikon-sholeion-kai
 5. https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/390638_diamartyria-ekpaideytikon-tin-pempti-enantia-stis-syghoneyseis-dekadon-sholeion
 6. https://www.kathimerini.gr/society/425071/ta-stratopeda-kleinoyn-para-tis-antidraseis/
 7. https://www.imerisia.gr/syntaxeis/54231_telos-hronoy-gia-tis-proores-syntaxeis-sto-dimosio-poioi-prolabainoyn-na-fygoyn
 8. https://www.dictyo.gr/index.php/categories/item/70095-i-syntaksiodotisi-ton-dimosion-ypallilon
 9. Mester, L.J., 2018. Demographics and their implications for the economy and policy. Cato J., 38, p.399.
 10. https://www.dianeosis.org/2019/01/elliniki-oikogeneia-kai-dimografiko-provlima/
 11. https://www.ertnews.gr/eidiseis/ellada/kinonia/ypogonimotita-i-ellada-gernaei-t0-2030-tha-ginei-i-giraioteri-chora-stin-e-e/

 

Πηγή: https://greeceinfigures.com/plithismos

 

 

 

 

Ετικέτες: Υπογεννητικότητα - Δημογραφικό

Εκτύπωση

Σχετικά με μας

Μια συλλογική προσπάθεια για την ανάδειξη, την υπεράσπιση και την προώθηση των αξιών και των ιδανικών της Ελληνορθόδοξης Οικογένειας. Μια παρότρυνση προς όλους να αξιοποιηθούν τα χαρίσματα του κάθε μέλους της, όπως αρμόζει στην Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση και στα βιώματα της Πατρίδας μας.