Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε θέμα υποστήριξης

ή απλής επικοινωνίας

θα μας βρείτε

στο: 

info@mumdadandkids.gr

 


 

Δήλωση για τα Δικαιώματα των Παιδιών, των Νέων και των Οικογενειών τους

a declaration on the rights of children youth and their families 01 

Σχόλιο «Μαμά Μπαμπάς και Παιδιά»: Είναι πρωτοφανείς και ακατανόητες οι προσβολές που δέχεται η παραδοσιακή οικογένεια και τα δικαιώματα των μελών της. Είναι άνευ προηγουμένου η αυθαίρετη ερμηνεία και η ιδεολογική στρέβλωση που υφίστανται οι ανθρώπινες αξίες. Με το  παρόν κείμενο επιθυμούμε να υπενθυμίσουμε τη διεθνώς συμφωνημένη ισχύουσα νομοθεσία με την οποία κατοχυρώνεται η αξία της αγέννητης ζωής, το δικαίωμα του παιδιού να διαμένει, να φροντίζεται και να ανατρέφεται μέσα σε μία ευημερούσα, σταθερή οικογένεια, από τους φυσικούς και έγγαμους γονείς του, σύμφωνα με τις αρχές τους, καθώς και το δικαίωμα των γονέων να έχουν τον πρώτο λόγο στην ανατροφή και εκπαίδευση των δικών τους παιδιών.

________________

Από: Family Watch International


Άρθρο
I.

ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙ

 • Αναγνωρίζοντας ότι κάθε παιδί έχει το εγγενές δικαίωμα στη ζωή (UNCRC (1) άρθρο 6), και,
 • Ότι το παιδί, λόγω της σωματικής και πνευματικής του ανωριμότητας, έχει ιδιαίτερη ανάγκη από ασφάλεια και φροντίδα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η κατάλληλη νομική προστασία πριν, αλλά και μετά τη γέννησή του (προοίμιο της UNCRC),

Καλούμε τα Συμβαλλόμενα Κράτη του ΟΗΕ και όλο το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών να διασφαλίσουν την επιβίωση και τη βέλτιστη ανάπτυξη των παιδιών (άρθρο 6 της UNCRC, Διάσκεψη Κορυφής για τα παιδιά, άρθρο 19).


Άρθρο
II:

ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

 • Αναγνωρίζοντας ότι η οικογένεια είναι η φυσική και θεμελιώδης μονάδα συμβίωσης της κοινωνίας και ότι δικαιούται προστασία από την ίδια τη κοινωνία και τη πολιτεία, (UDHR, άρθρο 16 παράγραφος 3), και ότι
 • Για την πλήρη και αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, το παιδί πρέπει να μεγαλώσει σε ένα οικογενειακό περιβάλλον, σε μια ατμόσφαιρα ευτυχίας, αγάπης και κατανόησης (Προοίμιο της UNCRC, Διάσκεψη Κορυφής για το Παιδί, Σχέδιο Δράσης, άρθρο 18),

Καλούμε τα Συμβαλλόμενα Κράτη και το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών να προστατεύσουν και να ενισχύσουν τον θεσμό της οικογένειας για να διασφαλίσουν τη βέλτιστη ανάπτυξη των παιδιών (βάσει της Διάσκεψης Κορυφής για το Παιδί, Άρθρα 14 & 20 (5)).

a declaration on the rights of children youth and their families 01


ΑΡΘΡΟ
III:

ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ, ΠΟΥ ΤΙΜΟΥΝ ΤΟΝ ΝΟΜΙΜΟ ΓΑΜΟ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ.

 • Αναγνωρίζοντας ότι τα παιδιά και οι νέοι που διαμένουν σε μια σταθερή και αδιάσπαστη οικογένεια, με τους νόμιμα παντρεμένους μητέρα και πατέρα τους, γενικά παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευημερία σε κάθε μετρήσιμο δείκτη, συμπεριλαμβανομένων των σωματικών, κοινωνικών, συναισθηματικών, οικονομικών και ακαδημαϊκών παραμέτρων, και ότι το παιδί έχει, στο μέτρο του εφικτού, το δικαίωμα να γνωρίζει και να φροντίζεται από τους δικούς του γονείς, (άρθρο 7 της UNCRC),

Καλούμε τα Συμβαλλόμενα Κράτη και το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών να αποθαρρύνουν τις σεξουαλικές σχέσεις και την τεκνοποίηση εκτός του συζυγικού δεσμού και να προωθήσουν τον θεσμό του γάμου ως το καλύτερο περιβάλλον για την ανάπτυξη των παιδιών.


ΑΡΘΡΟ IV:

ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ

 • Αναγνωρίζοντας ότι οι γονείς έχουν την πρωταρχική ευθύνη για την ανατροφή και την ανάπτυξη του παιδιού (UNCRC άρθρο 18), και,
 • Ότι οι γονείς έχουν κατά προτεραιότητα το δικαίωμα να επιλέξουν το είδος της εκπαίδευσης που θα δοθεί στα παιδιά τους (άρθρο 26 παρ. 3 του UDHR (2)), και
 • Ότι μόνο σε περιπτώσεις ακραίας κακοποίησης ή παραμέλησης θα έχει το κράτος το δικαίωμα να παρέμβει στη σχέση γονέα / παιδιού (άρθρο 9 της UNCRC),

Καλούμε τα Συμβαλλόμενα Κράτη και το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών να σεβαστούν την οικογενειακή ευθύνη και αυτονομία, τα δικαιώματα και το καθήκον των γονέων να κατευθύνουν εκείνοι την ανατροφή των παιδιών τους (UNCRC Άρθρα 3, 5 & 18, ICPD (3), II, Αρχή 11).

a declaration on the rights of children youth and their families 01


ΑΡΘΡΟ V:

ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • Αναγνωρίζοντας ότι κάθε παιδί χρειάζεται εκπαίδευση για να αναπτύξει την προσωπικότητα, τα ταλέντα και τις πνευματικές και σωματικές ικανότητές του στο μέγιστο των δυνατοτήτων του (UNCRC άρθρο 29.1 (α), και,
 • Ότι το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού είναι να λάβει αρχές και κατευθύνσεις από τους υπευθύνους για την εκπαίδευσή του και αυτή η ευθύνη βαρύνει κατά πρώτο λόγο τους γονείς (ICPD, II, Αρχή 10),

Καλούμε τα Συμβαλλόμενα Κράτη και το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών να καταρτίσουν βασικά εκπαιδευτικά προγράμματα, που να απευθύνονται σε όλα τα παιδιά, με τρόπο που αυτά  θα σέβονται τους γονείς του παιδιού, καθώς και τη δική του πολιτισμική ταυτότητα, γλώσσα και αξίες (UNCRC άρθρο 29.1 (γ)).


ΑΡΘΡΟ VI:

ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ.

 • Αναγνωρίζοντας ότι κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκευτικής πίστης και το δικαίωμα να εκφράσει τη θρησκεία ή την πίστη του προχωρώντας στη διδασκαλία, την πρακτική, τη λατρεία και τη παρακολούθηση αυτής, (UDHR Art. 18; UNCRC Art. 30), και
 • Ότι η εξοικείωση των παιδιών με τον πολιτισμό, τις αξίες και τους κανόνες της κοινωνίας τους ξεκινά μέσα από την οικογένειά τους (Διάσκεψη Κορυφής για το Παιδί, Σχέδιο Δράσης, άρθρο 18), και
 • Ότι οι γονείς έχουν το δικαίωμα να εξασφαλίζουν τη θρησκευτική και ηθική εκπαίδευση των παιδιών τους σε συμφωνία με τις δικές τους πεποιθήσεις (ICESCR (4) , Άρθ. 13-3, ICCPR (5) Άρθ. 18-4),

Καλούμε τα Συμβαλλόμενα Κράτη και το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών να σέβονται πλήρως το δικαίωμα των γονέων να καθοδηγούν την ηθική και θρησκευτική εκπαίδευση των παιδιών τους (άρθρο 14 της UNCRC).


ΑΡΘΡΟ VII:

ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΘΩΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 • Αναγνωρίζοντας ότι τα δικαιώματα που απαριθμούνται σε αυτήν τη δήλωση είναι νόμιμα δικαιώματα που παρέχουν προστασία στα παιδιά όλου του κόσμου, και ανήκουν σε κάθε παιδί,
 • Σημειώνοντας με ανησυχία, την αυξανόμενη διεθνή τάση να χορηγούνται πρόωρα στα παιδιά, δικαιώματα αυτονομίας που χαρακτηρίζουν τους ενηλίκους,
 • Πιστεύοντας πως τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να απολαύσουν την παιδική τους ηλικία χωρίς τις ανησυχίες και τις ευθύνες ενηλίκων,
 • Ανησυχώντας πολύ για την αύξηση των προγραμμάτων σεξουαλικής εκπαίδευσης που προωθούν την πρόωρη σεξουαλική έκθεση και τον σεξουαλικό πειραματισμό μεταξύ των παιδιών και των νέων

Καλούμε τα Συμβαλλόμενα Κράτη και το Σύστημα των Ηνωμένων Εθνών να σεβαστούν το δικαίωμα των γονέων να καθοδηγούν τη σεξουαλική εκπαίδευση των παιδιών τους (ICESCR, Άρθρα 13-3, ICCPR, Άρθρο 18-4) και να σταματήσουν να προωθούν ή να υποστηρίζουν προγράμματα που επιτρέπουν ή ενθαρρύνουν τη σεξουαλική δραστηριότητα των παιδιών και των νέων.


ΑΡΘΡΟ VIII:

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

 • Αναγνωρίζοντας ότι για την πλήρη προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και της οικογένειας, όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα δήλωση, όλες οι κυβερνήσεις πρέπει να εκπληρώσουν τις νομικές τους υποχρεώσεις για την προστασία του θεσμού της οικογένειας (βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 3 του UDHR · ICPD, II, Αρχή 9 · ICESR, Art. 10-1; ICCPR, Art. 23-1; Παιδική Σύνοδος Κορυφής, 14 Προοίμιο της UNCRC; Προοίμιο αναπηριών (x)),

Καλούμε όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ και το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών να ενσωματώσουν την προοπτική της οικογένειας σε όλους τους νόμους, τις πολιτικές και τα προγράμματα και να διασφαλίσουν ότι τα δικαιώματα των γονέων αναγνωρίζονται σε όλες τις κυβερνητικές ενέργειες που επηρεάζουν τα παιδιά μας.


Παραπομπές:

 1. Η UNCRC, The United Nations Convention on the Rights of the Child, είναι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Αποτελεί μια νομικά δεσμευτική διεθνή συμφωνία που καθορίζει τα αστικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα κάθε παιδιού, ανεξάρτητα από τη φυλή, τη θρησκεία ή τις ικανότητές του.
 2. UDHR, The Universal Declaration of Human Rights. Είναι η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι ιστορικό έγγραφο στο οποίο σκιαγραφούνται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που δικαιούνται όλοι οι άνθρωποι. Ήταν η πρώτη διεθνής συμφωνία για τις βασικές αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 3. Το ICPD, International Conference on Population and Development, σημαίνει τη Διεθνή Διάσκεψη για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη, μια συνάντηση του 1994 στο Κάιρο, όπου 179 κυβερνήσεις υιοθέτησαν ένα επαναστατικό Πρόγραμμα Δράσης για την αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα των γυναικών.
 4. ICESCR, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Διεθνές σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα.
 5. ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, Επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

  

 

Πηγή: empoweredyouthcoalition.org

 

Ετικέτες: Αξίες του Γάμου και της Οικογένειας

Εκτύπωση

Σχετικά με μας

Μια συλλογική προσπάθεια για την ανάδειξη, την υπεράσπιση και την προώθηση των αξιών και των ιδανικών της Ελληνορθόδοξης Οικογένειας. Μια παρότρυνση προς όλους να αξιοποιηθούν τα χαρίσματα του κάθε μέλους της, όπως αρμόζει στην Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση και στα βιώματα της Πατρίδας μας.