Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε θέμα υποστήριξης

ή απλής επικοινωνίας

θα μας βρείτε

στο: 

info@mumdadandkids.gr

 


 

Παναγιώτα Χατζηγιαννάκη: Σχολικά Προγράμματα Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης. Επίθεση στα παιδιά και την οικογένεια. [Καβάλα, 1 Νοεμβρίου 2020]

 
Το «Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά» θεωρεί πως η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι χρήσιμη. Για το συμφέρον του παιδιού πρέπει να έχει στόχο την εγκράτεια και τα καταλληλότερα άτομα για να την προσφέρουν είναι οι γονείς.

Το «Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά» είναι εναντίον οποιασδήποτε μορφής περιθωριοποίησης ή προσβολής κάποιου ατόμου»


1η Διαφάνεια

Τα προγράμματα Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης διακρίνονται σε τρείς τύπους.

1. Σε εκείνα που υποστηρίζουν την εγκράτεια μέχρι το γάμο.

2. Σε αυτά που περιλαμβάνουν και την  εγκράτεια ως στόχο αλλά τη θεωρούν ανέφικτη στη πράξη συνεπώς εστιάζουν στο πώς  θα προφυλάγεται το παιδί που έχει σεξουαλική δραστηριότητα από τις «δυσάρεστες» συνέπειές της (κυρίως εγκυμοσύνη και σεξ. μεταδιδόμενα νοσήματα). Είναι προγράμματα διδασκαλίας «ασφαλών» σεξουαλικών πρακτικών και αντισύλληψης.

3. Και στα λεγόμενα συμπεριληπτικά προγράμματα.


2η Διαφάνεια

Αυτά εστιάζουν στα σεξουαλικά δικαιώματα, δηλαδή στο δικαίωμα του παιδιού στην σεξουαλική ικανοποίηση  (Νόμιμη ηλικία συναίνεσης στην Ελλάδα τα 15 χρόνια) Π.Κ. άρθρο 339&1, με μόνη σχεδόν προϋπόθεση τη συναίνεση. (1)

Για την δημιουργία των σεξουαλικών δικαιωμάτων χρησιμοποιήθηκαν τα δικαιώματα του παιδιού στη μόρφωση, υγεία και έλεγχο του σώματός του, τα οποία συνδυάστηκαν, διαστρεβλώθηκαν και ονομάστηκαν σεξουαλικά. Aποτελούν πλέον τη «σημαία» και το νομικό εργαλείο προώθησης της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης συμπεριληπτικού τύπου.

Οδηγό για την συμπεριληπτική  σεξουαλική εκπαίδευση στον Ευρωπαϊκό χώρο και την πατρίδα μας είναι οι οδηγίες Standards for Sexuality Education in Europe. (2)

Θεωρούνται επιστημονικά, βασισμένα σε αποδεικτικά στοιχεία, δεν εστιάζουν στο φόβο όπως τα παλαιότερα, δεν είναι επικριτικά στη διαφορετικότητα και σέβονται τα σεξουαλικά ανθρώπινα δικαιώματα.

Επιπλέον έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: αρχίζουν από μικρή ηλικία έχουν αποσυνδέσει  τη σεξουαλική από την αναπαραγωγική λειτουργία, και εξετάζουν ένα εύρος θεμάτων όπως  ρόλοι φύλου, διαφορετικότητα σεξουαλικού προσανατολισμού και η αμοιβαία συναίνεση για σεξουαλική επαφή. (3)

Υποστηρίζουν πως βοηθούν να προληφθούν οι βιασμοί, να μειωθούν οι εφηβικές εγκυμοσύνες και τα ΣΜΝ, να υπάρξει μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη σεξουαλική ζωή του παιδιού, η οποία θα συμβάλλει και στην συνολική του ευημερία κ.α.

Τα συμπεριληπτικά προγράμματα  (CSE)  προωθούν τις παρακάτω θέσεις: (4)


3η Διαφάνεια

Η (CSE)  αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα.

Άτομα που δεν συμφωνούν με αυτή την άποψη πρέπει να απομονωθούν από τα παιδιά έστω και πρόκειται για τους γονείς τους.

Τα παιδιά ενθαρρύνονται στην αποδοχή και εξερεύνηση διαφορετικών σεξουαλικών προσανατολισμών και ταυτοτήτων φύλου, στην αυτοϊκανοποίηση, στην άσκηση σεξουαλικών συμπεριφορών υψηλού κινδύνου (όπως το πρωκτικό και το στοματικό σεξ), για τις οποίες διδάσκονται πως είναι ασφαλείς και εξίσου αποδεκτές με την κανονική επαφή.

Εκπαιδεύονται στη χρήση των προφυλακτικών, στην αντισύλληψη, στην άμβλωση στην αμφισβήτηση των παραδοσιακών αξιών, στον ακτιβισμό.. ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων τους.

Όλες οι μορφές οικογένειας (συγκατοίκησης) θεωρούνται αποδεκτές και ισότιμες.

Η Συμπεριληπτική Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ΔΕΝ υποστηρίζει :

  • Την ετερόφυλη σχέση.
  • Την μονογαμία.
  • Την εγκράτεια.
  • Τον σταθερό γάμο μεταξύ άνδρα και γυναίκας
  • Την οικογένεια
  • Την πιστότητα στην συντροφική σχέση.
  • Την ζωή του αγέννητου παιδιού.

Για  τα συμπεριληπτικού τύπου προγράμματα, ως καταλληλότερος φορέας υλοποίησης κρίνεται το σχολείο. Η Σουηδία  έχει εισάγει υποχρεωτικά στα σχολεία της τη Σεξ. αγωγή από το 1955, και ακολούθησε ο υπόλοιπος Δυτικός κόσμος στις δεκαετίες του 70΄και 80΄.. Στην Ελλάδα έγιναν προσπάθειες και στο παρελθόν για την εισαγωγή του μαθήματος, ενώ αντιπροσωπευτικά δείγματα αποτελούν το πρόγραμμα του «Φρίξου» (5) για τα Νηπιαγωγεία και η ύλη της Θεματικής Εβδομάδας των Γυμνασίων για τις «Έμφυλες Ταυτότητες» (6). Ας δούμε με βάση τις διαφάνειες κάποια στοιχεία από το πρόγραμμα του «Φρίξου»


4η Διαφάνεια

Ας δούμε τώρα κάποιες θέσεις από το πρόγραμμα των έμφυλων ταυτοτήτων ….


5η Διαφάνεια

Και περισσότερα στην παρακάτω διαφάνεια…..


6η Διαφάνεια

Την 11η Ιουνίου 2020, ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο για την παιδεία,


7η Διαφάνεια

το οποίο προβλέπει στα πλαίσια της απόκτησης δεξιοτήτων ζωής την εισαγωγή  της ενότητας της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και με πιλοτικό καταρχήν χαρακτήρα, ενώ θα ακολουθήσει έκθεση αξιολόγησης του εγχειρήματος και απόφαση για το μέλλον του.


8η Διαφάνεια

Εντυπωσιαζόμαστε με την ιδέα πως ένα τόσο ριζοσπαστικό πρόγραμμα θα επανεξετασθεί στο άμεσο μέλλον. Οι συνέπειες αυτών των προγραμμάτων είναι τόσο γενικευμένες που ο επιστήμονας του μέλλοντος θα ασχολείται για δεκαετίες με τα αποτελέσματά τους  στα παιδιά, στη δομή της οικογένειας, της κοινωνίας, στο δημογραφικό, το ασφαλιστικό, το εθνικό ζήτημα… Τί από αυτά θα εκτιμήσει το Υπουργείο λίγα χρόνια μετά τη πιλοτική εφαρμογή;

Ένας εμφανής λόγος για την ένταξη αυτών των  προγραμμάτων στην εκπαίδευση είναι η εκπλήρωση των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης της ατζέντας του ΟΗΕ, ως το 2030. (7) Τα Σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα δεν έγιναν δεκτά από την ολομέλεια του ΟΗΕ αλλά πέρασαν προς εφαρμογή μέσω επιμέρους στόχων.


9η Διαφάνεια

Ειδικότερα χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω στόχοι:

Στο στόχο 3 - Καλή υγεία και Ευημερία, παράγραφος 3.7  Έως το 2030, διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένου του οικογενειακού προγραμματισμού, της ενημέρωσης και  εκπαίδευσης, και της ενσωμάτωσης της αναπαραγωγικής υγείας σε εθνικές στρατηγικές και προγράμματα. (8)

Στο στόχο 4- Ποιοτική Εκπαίδευση, παράγραφος 4.7 Έως το 2030, διασφάλιση ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τη γνώση και θα καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, ……. τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, της προαγωγής της κουλτούρας της ειρήνης και της μη-βίας, της ταυτότητας του παγκόσμιου πολίτη…(9)

Στο στόχο 5. Ισότητα των φύλων. Παράγραφος 5.6 Διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία καθώς και διασφάλιση των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, όπως έχει συμφωνηθεί με βάση το Πρόγραμμα Δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη, την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου, και τα έγγραφα που προέκυψαν από τις διασκέψεις αναθεώρησης. Πρόκειται για τα περίφημα κείμενα ICPD. (10)

Για την προώθηση της Σεξ. Διαπαιδαγώγησης μέσω  των ανωτέρω στόχων η UNESCO έχει διαμορφώσει εγχειρίδια, το τελευταίο έχει τίτλο  “International Technical guidance on sexuality education. An evidence-informed approach, Paris, 2018. (11)


10η Διαφάνεια

Είναι σε συμφωνία με τα Πρότυπα της Σεξουαλικής Εκπαίδευσης για την Ευρώπη της WHO. Αυτό που αξίζει να προσέξουμε σε αυτό το εγχειρίδιο είναι η αναγραφή της ακόλουθης δήλωσης :

«Η καθοδήγηση είναι εθελοντική και μη υποχρεωτική, αναγνωρίζει την ποικιλομορφία των διαφορετικών εθνικών πλαισίων….Ως αποτέλεσμα, υπάρχουν ορισμένα θέματα και περιεχόμενο τα οποία μπορεί να θεωρούνται αποδεκτά σε ορισμένες χώρες αλλά όχι σε άλλες,….κάθε χώρα θα έχει την εξουσία να λαμβάνει τις κατάλληλες αποφάσεις, με σεβασμό στις έννοιες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της συμπερίληψης και της μη-διάκρισης.»

Αυτή η δήλωση δίνει στο κάθε κράτος το -ηθικό τουλάχιστον- δικαίωμα της προσαρμογής στο τρόπο που θα εφαρμοστούν αυτοί οι στόχοι.

Αναρωτιόμαστε: Είναι ευεργετικά αυτά τα προγράμματα για τα παιδιά; Προάγουν όπως διατείνονται τη σωματική και ψυχική υγεία και αυτονομία;


11η Διαφάνεια

Είναι επιστημονικά;;


12η Διαφάνεια

Ως προς την αντικειμενική αλήθεια σας αναφέρουμε τις επιστημονικές αλήθειες που αφορούν τη φυσιολογικότητα και  η CSE ξεχνά να θυμίσει.

Τα φύλα στον άνθρωπο είναι δύο αρσενικό και θηλυκό, ορίζονται στη σύλληψη, δεν ξεχωρίζει το ψυχολογικό  από το βιολογικό φύλο, και το φύλο δεν είναι φάσμα. Η σεξουαλική και αναπαραγωγική λειτουργία είναι φυσιολογικά συνδεδεμένες. Εάν αποσυνδεθούν οι δύο λειτουργίες και ορισθεί η ικανοποίηση ως ο συνδετικός κρίκος σε ένα ζευγάρι, τότε οποιοδήποτε ντουέτο (ή και περισσότεροι) θα κάνει γάμο. Οι «σύντροφοι» σε μία μελλοντική «νόμιμη» συμβίωση  μπορεί να είναι ίδιου φύλου, διαφορετικού είδους ή αριθμού, πρόσωπα ή και  μη πρόσωπα, οπότε και η έννοια του γάμου, οικογένειας, των συμφώνων συμβίωσης, αλλάζουν και μαζί παρασύρουν σοβαρά νομικά και κοινωνικά θέματα που αφορούν το ασφαλιστικό, το συνταξιοδοτικό, το δημογραφικό, το εθνικό….

Οι σεξουαλικές ιδιαιτερότητες δεν μπορούν να αποτελούν τη νέα κανονικότητα.

Εάν κάποιο άτομο με σεξουαλική ιδιαιτερότητα επιθυμεί να λάβει βοήθεια προς το κανονικό, αυτή είναι συχνά αποτελεσματική και αποτελεί δικαίωμά του. Η απόρριψη της θεραπείας μεταστροφής  δεν είναι εκδήλωση συμπάθειας, αλλά παραβίαση των δικαιωμάτων του στην ίαση.

Τα παιδιά με σύγχυση φύλου που επιλέγουν νέο φύλο, θέτουν τον εαυτό τους στους κινδύνους της «αποκατάστασης». Οι επεμβάσεις χειρουργικές ή συντηρητικές, δεν αλλάζουν ποτέ αληθινά το φύλο, έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες και δεν αποκαθιστούν την υγεία στο παιδί.

Το παιδί ξέρει από μικρό γύρω στα 2-3 χρόνια του τί είναι ως προς το φύλο και τί θα γίνει όταν μεγαλώσει, αίσθηση που σταθεροποιείται γενικά μέχρι την ηλικία των 7 ετών. Αλλά η ταυτότητα φύλου και η σεξουαλικότητα είναι δυνατόν να διαταραχθούν με κακή αγωγή ή και να αποκατασταθούν ανάλογα με τα μηνύματα και τις εμπειρίες.

Για τη  CSE όλα τα  πρότυπα οικογένειας είναι αποδεκτά. Στη πράξη όμως οι νέου τύπου συγκατοικήσεις είναι συνήθως δυσλειτουργικές, βραχύβιες και αδικούν τα παιδιά.

Τα προγράμματα προτείνονται ως μέτρο πρόληψης του βιασμού και προώθησης της συναίνεσης έχουν στην πραγματικότητα αντίθετη δράση. Στην πραγματικότητα εισάγουν το παιδί στο χώρο της ενστικτώδους ικανοποίησης, και κατόπιν αυτό  λόγω ανωριμότητας γίνεται θύμα και όχι διαχειριστής του βιασμού και της κακοποίησης.

 Η σεξουαλική συμπεριφορά λόγω της ικανοποίησης που τη συνοδεύει είναι εθιστική. Παγιδεύει ενήλικες, πολύ περισσότερο τα παιδιά, και ο χειρισμός της δεν είναι θέμα γνώσης αλλά ωριμότητας και άσκησης.

Η ύλη του μαθήματος εκθέτει στη πορνογραφία, παρά το ότι η πορνογραφία καταδικάζεται. Στα προγράμματα αυτά δεν υπάρχουν σαφή όρια πορνογραφίας και επιστήμης.

Η έννοια της εγκράτειας σχετικοποιείται.  Εάν δεν γίνεται κανονικά μια επαφή αυτό μπορεί να θεωρείται αποχή. Η ονομασία σταθερή μονογαμική σχέση σημαίνει για πολλούς ένας σύντροφος τη φορά ή αποχή μέχρι μια επόμενη σχέση!

Το όριο της εφηβείας ορίστηκε αυθαίρετα στα 10 χρόνια.

Η ανθρώπινη ζωή αρχίζει στη σύλληψη και όχι στην εμφύτευση στη μήτρα. Η υποστήριξη της εμφύτευσης γίνεται για την απενοχοποίηση της αντισύλληψης και του χαπιού της επόμενης μέρας, που δρουν στο χρονικό «παράθυρο» μεταξύ σύλληψης και εμφύτευσης και δυνητικά είναι πρώιμα  εκτρωτικά μέσα.

Υποστηρίζεται πως η CSE μειώνει τη συχνότητα των εφηβικών κυήσεων αλλά στην πραγματικότητα αυτό συμβαίνει λόγω αναστολής εμφύτευσης ή διευκόλυνσης στην άμβλωση ή αλλού αποφεύγουν να αναφέρουν στατιστικά λόγω αδυναμίας αντικειμενικών μετρήσεων.

Τα παιδιά διδάσκονται πως η εγκυμοσύνη είναι επικίνδυνη κατάσταση , η άμβλωση είναι μέθοδος αποφυγής του κινδύνου και αναπαραγωγικό δικαίωμα.

Η άμβλωση περιγράφεται ως μια διαδικασία κένωσης της μήτρας από το περιεχόμενο, χωρίς να διευκρινίζεται ότι το περιεχόμενο είναι άνθρωπος που θανατώνεται.

Η συχνή εναλλαγή συντρόφων εκθέτει σε κινδύνους. Κανένας τύπος εκπαίδευσης ή αντισυλληπτικό μέσο δεν είναι απόλυτα προστατευτικό.

 Όλα τα ιογενή αφροδίσια νοσήματα είναι ανίατα,(λοίμωξη HIV, ηπατίτιδα, έρπης, κονδυλώματα), συχνά προδιαθέτουν για καρκίνο, (12), εμβόλια υπάρχουν μόνο για δύο, (HPV, HB), συχνά δεν διαγιγνώσκονται, τόσο τα νοσήματα όσο και οι χρόνιες θεραπείες έχουν παρενέργειες, δυσκολεύουν την εγκυμοσύνη, βλάπτουν το κυοφορούμενο παιδί αλλά και ψυχολογικά το φορέα. Στις ΗΠΑ έχουν 20 εκ. νέα περιστατικά το χρόνο ΣΜΝ και ενώ οι νέοι 15-25 είναι το 25% του πληθυσμού ωστόσο ευθύνονται για το 50% των περιστατικών (13) παρά τα υφιστάμενα προγράμματα και την αφθονία μέσων αντισύλληψης

Ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί η ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη και τα ΣΜΝ είναι η εγκράτεια, ή η σταθερή αμοιβαία μονογαμική σχέση (14),  αλλά αυτή η αλήθεια δεν δίνεται στα παιδιά παρά το ότι σύμφωνα με την στατιστική τα περισσότερα παιδιά μπορούν και όντως επιλέγουν την εγκράτεια στην εφηβεία.

Οι ομοφυλόφιλες σχέσεις μεταξύ ανδρών είναι υψηλού κινδύνου. Τα ΣΜΝ, όπως το AIDS έχουν μεγαλύτερη συχνότητα στους ομο- ή αμφι-φυλόφιλους άντρες. (15) Αυτό οφείλεται στις ασκούμενες σεξουαλικές πρακτικές, και στις γενικότερες συμπεριφορές υψηλού ρίσκου.

Τα  ομόφυλα ζευγάρια είναι στείρα. Επίσης γίνονται στείρα τα άτομα που επέλεξαν την μετάβαση στο άλλο φύλο (16) Εάν θέλουν κάποτε να γίνουν γονείς θα εμπλακούν σε διαδικασίες τεχνητής αναπαραγωγής (κατάψυξη  ή δωρεά ωαρίων, σπέρματος, παρένθετη μητρότητα), υιοθεσία κτλπ.

Οι θεραπείες μετάβασης στο άλλο φύλο, και οι επανορθωτικές επεμβάσεις είναι μη λειτουργικές και επηρεάζουν και την σεξουαλική ικανοποίηση.

Η άσκηση των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων (άμβλωση, αντισύλληψη, νοσήματα, θεραπείες) συνεπάγεται συχνά σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των παιδιών, και μπορεί να γίνει επικίνδυνη  όταν είναι εν αγνοία των γονέων, (με τη συνεργασία εκπαιδευτικών, γιατρών, δικαστικών για την παράκαμψη της γονεϊκής συναίνεσης κ.λ.π).

Στερώντας το παιδί από τη γονεϊκή μέριμνα, (χαμηλά ηλικιακά όρια συναίνεσης, παράκαμψη γονεϊκής συναίνεσης, ανάληψη ευθύνης από τρίτους), το παιδί γίνεται εύκολο θύμα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της παιδεραστίας, πορνογραφίας.

Η πορνογραφία- διατείνεται- πως είναι λάθος πηγή ενημέρωσης για τα παιδιά και η CSE τη καταδικάζει, αλλά μόνο όταν είναι διαδικτυακή. Όταν είναι ζωντανή (πορνεία, εργάτες του σεξ) θεωρείται επάγγελμα που έχει δικαιώματα και οι υπηρεσίες του είναι στο απυρόβλητο. (17)

Ο γάμος σε παιδική ηλικία είναι λάθος και καταδικάζονται. Μόνο ο γάμος όμως. Η σεξουαλική δραστηριότητα στη παιδική ηλικία (και η παιδοφιλία) θεωρούνται σεξουαλικές προτιμήσεις με βάση την ηλικία.(25) Γιατί η σεξουαλική σχέση και η άμβλωση σε αυτή την ηλικία θεωρείται δικαίωμα; 

Τα προγράμματα CSE απευθύνονται γενικά στα παιδιά χωρίς να ξεχωρίζουν τα υψηλού από τα χαμηλού σεξουαλικού κινδύνου. Τα υψηλού κινδύνου είναι τα σεξουαλικά ενεργά, που είναι το 25% των 15χρονων της πατρίδας μας (Το 35% των 15χρονων αγοριών και 18% 15χρονων κοριτσιών)(18). Τα χαμηλού κινδύνου είναι τα εγκρατή που δεν έχουν το κίνδυνο ΣΜΝ, εγκυμοσύνης κτλπ. Αυτή η γενικευμένη όμως τακτική ενημέρωσης εκθέτει τα παιδιά χαμηλού κινδύνου στο κίνδυνο μίμησης της επικίνδυνης συμπεριφοράς. Βέβαια  σύμφωνα με τα προγράμματα CSE η επικίνδυνη συμπεριφορά είναι απλά ένας φυσιολογικός πειραματισμός ή ακόμη και φυσιολογική συμπεριφορά.

Υποστηρίζουν πως ήλθαν για να καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών όπου υπήρχε ανεπάρκεια του γονέα. Στην πραγματικότητα ακόμη και εκεί που υπάρχει γονέας κατασκευάζουν μια απουσία και μια ανεπάρκεια γονέα. Μειώνουν το κύρος του στα μάτια των παιδιών και τον απομονώνουν.

Εκμεταλλεύονται την υποχρεωτικότητα του σχολείου, προωθούν μέσα από την σχολική διδασκαλία, την σεξουαλική αυτονομία και την αυτοδιάθεση (χειρισμός μόνο από το παιδί της άμβλωσης, διάφορες «θεραπείες», ακτιβισμός ενάντια στις αρχές της οικογένειας, τη θρησκεία και τη κοινωνία),  διεκδικούν τη μείωση του ορίου ηλικίας συναίνεσης στις σεξουαλικές υπηρεσίες υγείας, όλα αυτά γνωρίζοντας πως το  παιδί είναι ευάλωτο και ανώριμο και θα χρειαστεί βοήθεια. Και τότε  εκμεταλλεύονται την ανάγκη του και το χειρίζονται προς όφελός τους.

Συγκεκριμένες ΜΚΟ εισήλθαν στο κρατικό μηχανισμό και έγιναν ρυθμιστές της οικογενειακής ζωής εκατοντάδων χιλιάδων παιδιών. Με ποια κριτήρια έγινε αυτό;

Μήπως όμως αυτές οι επιστημονικές «παραχωρήσεις» ήταν προς το συμφέρον των παιδιών εν τέλει;


13η Διαφάνεια

Μήπως δείχνοντας συγκατάβαση προς τα παιδιά  βελτιώθηκαν οι παράμετροι υγείας;

Αν δούμε τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν την Ευρώπη,


14η Διαφάνεια

(αριθμός γάμων, διαζυγίων, στατιστικά ΣΜΝ, εκτός γάμου γεννήσεις).Αλλά ας δούμε και τα στατιστικά των αμβλώσεων, του HIV,


15η Διαφάνεια

δεν υπάρχει στατιστικό μέγεθος στο οποίο να πλεονεκτούν τα ξένα κράτη. Το αντίθετο μάλιστα. Υπάρχει μόνον ένας τομέας στον οποίο «υπερτερούν» και αυτός είναι τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα.

Ας δούμε μία εργασία προερχόμενη από τις ΗΠΑ (20)


16η Διαφάνεια

που αποτελεί επιστημονική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των CSE προγραμμάτων όπως εφαρμόστηκαν στα σχολεία της Αμερικής για 25 χρόνια, όπου ανασκοπήθηκαν 60 αυστηρές μελέτες 40 σχολικών προγραμμάτων CSE.

Ο ισχυρισμός ότι τα προγράμματα CSE "μειώνουν τις εγκυμοσύνες, τα ΣΜΝ, τις σχετιζόμενες σεξουαλικές συμπεριφορές, ενώ αυξάνουν την εγκράτεια δεν αποδείχθηκε, και οι αξιολογητές βρήκαν πολύ περισσότερες αποδείξεις για την αποτυχία τους παρά για επιτυχία» (20) Διαπιστώθηκαν επιπλέον και αρνητικά αποτελέσματα: Στα 5 από τα 40 σχολικά προγράμματα CSE, που αξιολόγησαν αυτές οι 60 μελέτες, προεκλήθησαν σημαντικά αρνητικά αποτελέσματα (π.χ. αύξηση στην έναρξη σεξουαλικής δραστηριότητας, στοματικό σεξ, εγκυμοσύνη ή μειωμένη χρήση αντισυλληπτικών) για τον πληθυσμό που στοχεύουν ή για μια σημαντική υποομάδα εφήβων.

Σε άλλη μεγάλη μελέτη (21) στην οποία επιθεωρήθηκαν στα αποτελέσματα από οκτώ επί μέρους μελέτες σχολικών προγραμμάτων CSE, τα αποτελέσματα ήταν και πάλι αρνητικά. Στη μελέτη επιθεωρήθηκαν πέντε δοκιμές από την υποσαχάρια Αφρική, μία στη Λατινική Αμερική και δύο από την Ευρώπη (Αγγλία και Σκωτία) στις οποίες συμμετείχαν με 55.157 παιδιά. Εκτιμήθηκαν τα προγράμματα με βάση βιολογικές παραμέτρους όπως ο επιπολασμός του HIV ή άλλων ΣΜΝ (λοίμωξης ιού του απλού έρπητα, της σύφιλης) και η εγκυμοσύνη των νεαρών γυναικών στο τέλος του προγράμματος, από τα οποία επίσης δεν προέκυψε αποδεδειγμένο αποτέλεσμα.

Ανάλογα μή-αποτελέσματα αναφέρει και το ίδιο το εγχειρίδιο της  UNESCO.  (22).


17η Διαφάνεια

Συμπερασματικά οι εκτιμήσεις δείχνουν πως τα προγράμματα αυτά δεν έχουν τα ευεργετικά αποτελέσματα που υπόσχονται, ενώ συχνά έχουν και αντίθετα αποτελέσματα.

Συνεπώς έχουν αμφισβητούμενη θέση ακόμη και για τη καθοδήγηση των παιδιών που δεν έχουν υποστηρικτική οικογένεια.  

Aν θέλουμε να ξέρουμε τί εννοούν  ακριβώς με τη λέξη αξιολόγηση και αποτελεσματικότητα ας μελετήσουμε την αξιολόγηση που έκανε το ίδιο το Ομοσπονδιακό κέντρο  το υπεύθυνο για την CSE, ο ευρωπαϊκός εκπρόσωπος της WHO, (BZgA) και η IPPF European Network, (IPPF EN), στην εφαρμογή του προγράμματός τους. «Πρότυπα σεξουαλικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη», (Standards for Sexuality Education in Europe), όπως αυτό εφαρμόσθηκε σε 25 από τις 53 Ευρωπαϊκές χώρες.(23)


18η Διαφάνεια

Οι 25  αυτές χώρες είχαν το καλύτερο συνδυασμό ακτιβιστικής δράσης της  IPPF ΕΝ, εφαρμογής του προγράμματος στα σχολεία, και αποδοχής τους από το κρατικό μηχανισμό.

Ο έλεγχος της BZgA και IPPF αφορούσε το χρονικό διάστημα από το 2006  ως το τέλος 2016 - αρχή 2017 και ΔΕΝ περιλάμβανε αυτό που θα ήταν το αναμενόμενο, δηλαδή την αποτελεσματικότητα του προγράμματος.

Εκτιμήθηκε ο βαθμός υλοποίησης του προγράμματος όσον αφορά το εκπαιδευτικό, νομικό και υγειονομικό πλαίσιο, ενώ υπήρξε και μια αξιολόγηση από τους ίδιους τους μαθητές του προγράμματος ως, προς το  κατά πόσον έλαβαν επαρκείς πληροφορίες για τα θέματα που τους ενδιέφεραν.

Σχετικά με την Εκπαίδευση αξιολογήθηκε η διείσδυση των προγραμμάτων ως εξής:

Η υποχρεωτικότητα και  η καθολικότητα της εκπαίδευσης καθώς και οι τρόποι που θα γίνει αυτό κατορθωτό. Εάν κρατήθηκε ο συμπεριληπτικός της χαρακτήρας, (σεξουαλικά δικαιώματα, ταυτότητες φύλου, ποικιλομορφία σεξουαλικού προσανατολισμού, συναίνεση) ή εάν τα προγράμματα περιλάμβαναν  μόνο βιολογία. Εξετάστηκε εάν τα Πρότυπα χρησιμοποιήθηκαν μόνο  για διαμόρφωση προγράμματος σπουδών ή και για ακτιβισμό, καθώς και η εκπαίδευση των διδασκάλων.

Μόνο στις 11 χώρες ήταν υποχρεωτική αυτού του τύπου η εκπαίδευση. Συνήθως υπήρχε δυνατότητα επιλογής αντικειμένων και ποικιλία στο βαθμό ανάπτυξης του κάθε ενός. Μόνο σε 3 από τις 25 χώρες οι δασκάλες ήταν εκπαιδευμένες στο αντικείμενο, στις άλλες ήταν ανειδίκευτες ή είχαν κάνει μονοήμερο σεμινάριο!!!


Σχετικά με το νομικό πλαίσιο,

Εξετάστηκε εάν στη χώρα υπήρχε νόμος, στρατηγική, πολιτική ή απλή αγωγή υγείας. Ποιες είναι οι  αντιδράσεις και οι φραγμοί. Τί παρεμβάσεις και σε ποιους πρέπει να γίνουν για να ξεπεραστούν τα εμπόδια.

Μόνο σε 5 χώρες η εκπαίδευση αυτή ήταν γενικά αποδεκτή, στις υπόλοιπες υπήρχε από αρκετή (8 χώρες) έως σοβαρή (12 χώρες) αντίδραση. Οι κυβερνήσεις, η Εκκλησία και η κοινωνία υποστήριζαν πως με τα προγράμματα αυτά προωθείται η πρόωρη σεξουαλική συμπεριφορά, η εξοικείωση με την ομοφυλοφιλία, και η διαφθορά των παιδιών, ενώ το θέμα της εκπαίδευσης αφορά τους γονείς κατά κύριο λόγο.

Σχετικά με τις σχετιζόμενες με τη CSE  υπηρεσίες υγείας SRH (Sexual and Reproductive Health) εξετάστηκε:

Εάν δημιουργήθηκαν φιλικές στους νέους υπηρεσίες, SRH, εάν αυτές είναι προσβάσιμες από τα παιδιά, αν συνεργάζονται με το σχολείο και τί χρεώνονται τα παιδιά για την χρήση τους (αντισύλληψη, άμβλωση) .


19η Διαφάνεια

Αυτό που απασχολεί σοβαρά τους υπεύθυνους του προγράμματος είναι η δυνατότητα για προμήθεια από το φαρμακείο της «επείγουσας αντισύλληψης» του «σπιράλ», (IUD), και «του χαπιού», χωρίς ιατρική συνταγή και χωρίς ηλικιακό όριο.


20η Διαφάνεια

Μόνο σε 10 χώρες υπήρχε άνετη πρόσβαση σε στις λεγόμενες «φιλικές στους νέους υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας», SRH.  Η  στενή σχέση σχολείου- κλινικής υγείας τύπου SRH, υπήρχε σε λιγότερο από τις μισές χώρες. Αυτή η σχέση εξυπηρετεί την εξοικείωση των μαθητών με το χώρο και προωθείται με επισκέψεις μαθητών για μαθήματα στην κλινική ή επισκέψεις προσωπικού από την κλινική στο σχολείο.

Η ύπαρξη και η στενή συνεργασία του κέντρου υγείας με το σχολείο θεωρείται βασικής σημασίας για την προώθηση των προγραμμάτων. Ας σημειωθεί πως η λειτουργία των κέντρων “ελέγχεται” από τους ίδιους φορείς που προωθούν την CSE στο κράτος, οι οποίοι καρπώνονται και τα έσοδα των αναπαραγωγικών υπηρεσιών. Ιδιαίτερα δυσάρεστο θεωρήθηκε για το πρόγραμμα το κλείσιμο αντίστοιχων κέντρων αναπαραγωγικής «υγείας» που δημιουργήθηκαν στη Γεωργία από το 2006-2009, λόγω αχρησίας. Στη Γεωργία δεν είναι αποδεκτές οι προγαμιαίες σχέσεις οπότε τα κέντρα «δυστυχώς» έκλεισαν από έλλειψη πελατείας!!!

Αλλά ας δούμε τώρα και μια ακόμη υγειονομική παγίδα για τα παιδιά. 


21η Διαφάνεια

Υποστηρίζουν :«Η ηλικία συναίνεσης είναι ένα πραγματικό εμπόδιο για τους εφήβους που θέλουν να κάνουν έκτρωση διότι δεν μπορούν να παρακάμψουν τη  συγκατάθεση των γονέων τους. Υπάρχει όμως δυνατότητα να προχωρήσει ο γιατρός σε συνεννόηση με το ανήλικο «παιδί» κρίνοντας πως είναι ώριμο για αυτό. Στο ¼ των χωρών πάντως τα παιδιά αποφασίζουν  για την άμβλωση χωρίς να ερωτηθούν οι γονείς τους.»(24)

Εκτιμήθηκε η σεξουαλική συμπεριφορά των 15χρονων και διαπιστώθηκε πως το 21% των παιδιών μόνο ήταν σεξουαλικά ενεργά στα 25 εξεταζόμενα κράτη. Για τις αμβλώσεις τα στοιχεία θεωρήθηκαν μη αξιόπιστα οπότε δεν αναφέρονται.

Το ποσοστό εφηβικών γεννήσεων τείνει να είναι πολύ χαμηλό στις χώρες όπου εφαρμόζονται εθνικά, συμπεριληπτικά προγράμματα σεξουαλικής εκπαίδευσης και (πολύ) υψηλά σε χώρες όπου τα προγράμματα σεξουαλικής εκπαίδευσης βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Ειδικότερα ισχύει για την Αλβανία 22 γεννήσεις ανά 1000 γυναίκες 15-19 ετών, για τη Ρωσία 23 γεννήσεις, για το Κιργιστάν 39, την ΠΓΔΜ 17, σε αντιπαραβολή  με τη Σουηδία 6 γεννήσεις, Γερμανία 6, Κύπρος 5, Βέλγιο 8….Ολλανδία 4…

Με το ποσοστό εφηβικών γεννήσεων συσχετίζεται η χρήση αντισυλληπτικού χαπιού από τα κορίτσια και προφυλακτικού από τα αγόρια, όπως προωθεί η CSE. Εξετάζοντας τα στοιχεία διαπιστώνουμε πως: για την Αλβανία αναφέρεται  γενικά η χρήση προφυλακτικού στο 50% των αγοριών και χαπιού στο 13% των κοριτσιών, στη Ρωσία εφαρμόζει προφυλακτικό το 67% των αγοριών ενώ για το χάπι δεν υπάρχουν στοιχεία.

Στις χώρες που τα μέτρα προφύλαξης είναι χαμηλά μπορούν να δικαιολογηθούν οι υψηλές εφηβικές γεννήσεις. Αλλά και στις παρακάτω χώρες όπου από πολλών ετών υπάρχει σεξουαλική εκπαίδευση «ολοκληρωμένου» τύπου διαπιστώνουμε πως υπάρχει και πάλι ελλιπής εφαρμογή των μέτρων, πχ: για τη Σουηδία είναι 54% για το προφυλακτικό αγοριών και 32% για το χάπι κοριτσιών, ενώ στην Ολλανδία (χώρα με την καλύτερη συμμόρφωση) 71% και 63% αντίστοιχα. Και εδώ λοιπόν  το ποσοστό συμμόρφωσης δεν είναι το αναμενόμενο… αξίζει να δούμε την συμμόρφωση σε σχέση  με την ανεκπαίδευτη Ελλάδα…


22η Διαφάνεια.

Οπότε έχουμε σοβαρό λόγο να πιστεύουμε πως Α. η καλούμενη Σ.Δ. έχει χαμηλή αποτελεσματικότητα  στη πράξη και Β. στις χαμηλές  εφηβικές κυήσεις αυτών των χωρών συμβάλλει επιπρόσθετα η άμβλωση φαρμακευτική ή χειρουργική και το χάπι της επόμενης μέρας.

Και ως προς την ουσία του προγράμματος,


23η Διαφάνεια

εκτιμήθηκε απλά η ικανοποίηση των μαθητών από την παρεχόμενη γνώση. Πόσο καλύφθηκαν οι ανάγκες τους από την παροχή συμβουλών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και πόσο εκτεταμένα αναλύθηκε το θέμα της συμπεριληπτικότητας και της συναίνεσης. Τίποτα για τα επαγγελόμενα για εκτίμηση ψυχικής και σωματικής ευεξίας, μείωση βιασμών, ελάττωση ΣΜΝ, κλπ.


Συνοψίζοντας:

Τα προγράμματα που υποστηρίζει  η WHO, UNESCO, η UNICEF και σχετιζόμενοι φορείς  για όλα τα κράτη και για τη πατρίδα μας είναι τα λεγόμενα συμπεριληπτικού τύπου.

Διατείνονται πως εξασφαλίζουν τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα και την υγεία των παιδιών.

Σας καλούμε να είστε πολύ επιφυλακτικοί.


24η Διαφάνεια

Υπάρχουν στοιχεία πως πρόκειται για εργαστήρια απόκτησης δεξιοτήτων σε μια νέα κανονικότητα σεξουαλικής συμπεριφοράς. Πρόκειται για προγραμματισμένη αλλοίωση της ταυτότητας και του δυναμικού των παιδιών μας.

Είναι εργαστήρια αλλοίωσης της επιστημονικής σκέψης, πύλες εισόδου στο κρατικό μηχανισμό ΜΚΟ ασαφών και αμφίβολων συμφερόντων .

Δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να τα υποστηρίζουν την αξιοπιστία τους. Για το λόγο αυτό δεν έχουν θέση στην καθοδήγηση κανενός παιδιού είτε έχει σεξουαλική δραστηριότητα είτε όχι, είτε έχει κατάλληλη καθοδήγηση από το σπίτι του είτε όχι.


Η πρόταση του «Μαμά Μπαμπάς Παιδιά».


25η Διαφάνεια

Λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στη κοινωνία δεν είναι δυνατόν να αφήνουμε τα παιδιά ανυποψίαστα ή ανεκπαίδευτα στα θέματα σεξουαλικότητας ώστε να πέφτουν θύματα ακόμη και του σχολείου. Τα παιδιά θα πρέπει να λαμβάνουν πληροφορίες που αφορούν την αναπαραγωγική λειτουργία, τους κινδύνους της πρώιμης εμπλοκής σε αυτή και να στηρίζονται στην εγκράτειά τους έως το γάμο.

Η διαπαιδαγώγηση οφείλει να γίνεται με τρόπο κατάλληλο με την ηλικία, τις ανάγκες, και την ψυχοσύνθεση του κάθε παιδιού. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια αγωγή ζωής,  διαμόρφωσης προσωπικότητας, αξιών και ετοιμασίας για το γάμο και την οικογένεια.

Οι  καταλληλότεροι για να την προσφέρουν είναι οι γονείς. Είναι οι μόνοι που γνωρίζουν να προσεγγίζουν με ιδιαίτερο τρόπο το κάθε παιδί, σεβόμενοι τις ανάγκες και τα όριά του, ενώ συγχρόνως λειτουργούν και οι ίδιοι ως μοντέλα του ρόλου, σε καθημερινή βάση.

Τα μοναδικά σχολικά προγράμματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης που θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά είναι τα προγράμματα που στηρίζονται στη βιολογία και προωθούν την εγκράτεια. Τα προγράμματα αυτά σέβονται το κύρος των γονέων, τη λειτουργία της αναπαραγωγής, την αξία της ζωής του αγέννητου παιδιού, ενημερώνουν για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, καλλιεργούν ικανότητες οριοθέτησης και αποφυγής της αρνητικής επίδρασης του περιβάλλοντος και διαμορφώνουν προϋποθέσεις για επιτυχημένες σεξουαλικές σχέσεις.

Είμαστε πρόθυμοι να στηρίξουμε τους γονείς στη προσπάθειά τους να διαπαιδαγωγήσουν σωστά τα παιδιά τους, καθώς και τους εκπαιδευτικούς στη δημιουργία προγραμμάτων που στηρίζουν την εγκράτεια και οικοδομούν αληθινή σεξουαλική υγεία. Η δημιουργία και η προώθηση συμπεριληπτικών προγραμμάτων μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.

 

____________________________________ 

Παραπομπές:

1.https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/WHO_BZgA_Standards_English.pdf  (σελ.18)

2.https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/WHO_BZgA_Standards_English.pdf  

3. https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/BZgA_IPPFEN_ComprehensiveStudyReport_Online.pdf (Σελ. 9)

4.https://www.comprehensivesexualityeducation.org/how-cse-harms-children/

5. https://specialeducationews.files.wordpress.com/2018/12/att000_frixos.pdf

6. http://www.iep.edu.gr/el/thematiki-evdomada-2018-2019/foreis-them-evd/polyxromo-sxoleio-evaisthitopoiisi-mathitrion-mathiton-se-zitimata-seksoualikoy-prosanatolismoy-taftotitas-fylou-ekfrasis-fylou-kai-xaraktiristikon-fylou

7. http://hellenicplatform.org/oi-17-stoxoi/#goal3

8. https://unric.org/el/%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%bf%cf%83-3-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b7-%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%cf%85%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b1/

9. https://unric.org/el/%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%bf%cf%83-4-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7/

10. https://unric.org/el/%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%bf%cf%83-5-%ce%b9%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%86%cf%85%ce%bb%cf%89%ce%bd/

11. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260770/PDF/260770eng.pdf.multi

12.https://www.medscape.com/viewarticle/927194?src=WNL_clfoc_200629_MSCPEDIT_TEMP2&uac=327652BN&impID=2426197&faf=1

13. https://www.cdc.gov/std/life-stages-populations/adolescents-youngadults.htm 

14. https://www.cdc.gov/std/prevention/default.htm

15.https://www.cdc.gov/std/life-stages-populations/msm.htm

16. https://www.medscape.com/viewarticle/915156_1 

17.Sexual Heath Human Rights and the Law. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/175556/9789241564984_eng.pdf?sequence=1  (Σελ.28.)

18.https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/child-and-adolescent-health/health-behaviour-in-school-aged-children-hbsc/publications/2020/spotlight-on-adolescent-health-and-well-being.-findings-from-the-20172018-health-behaviour-in-school-aged-children-hbsc-survey-in-europe-and-canada.-international-report.-volume-2.-key-data

         19. https://mumdadandkids.gr/oikogeneia/sxolika-programmata-seksoualikis-       ekpaidefsis-stis-ipa

20. Weed S, Ericksen I. Re-examining the Evidence for Comprehensive Sex Education in Schools: Part One – Research Findings in the United States. Salt Lake City: The Institute for Research & Evaluation; 2018.  Available at: http://www.institute-research.com/CSEReport/Reexamining_the_Evidence-CSE_in_USA_5-29-18FINAL.pdf.  Accessed Sept. 6, 2018

21. https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD006417.pub3/full

22. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260770/PDF/260770eng.pdf.multi (σελ.128)

23. https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/BZgA_IPPFEN_ComprehensiveStudyReport_Online.pdf

24.https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/BZgA_IPPFEN_ComprehensiveStudyReport_Online.pdf  (σελ.34)

25. https://www.thepublicdiscourse.com/2020/10/72218/?inf_contact_key=3447e73dffe0d114a9bb97b612e22474d18a532c4142cb79caf2b269de1401fa

 

 

Ετικέτες: Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Εκτύπωση

Σχετικά με μας

Μια συλλογική προσπάθεια για την ανάδειξη, την υπεράσπιση και την προώθηση των αξιών και των ιδανικών της Ελληνορθόδοξης Οικογένειας. Μια παρότρυνση προς όλους να αξιοποιηθούν τα χαρίσματα του κάθε μέλους της, όπως αρμόζει στην Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση και στα βιώματα της Πατρίδας μας.