Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε θέμα υποστήριξης

ή απλής επικοινωνίας

θα μας βρείτε

στο: 

info@mumdadandkids.gr

 


 

Το σχολείο αναπτύσσει επικίνδυνες «δεξιότητες»

to sxoleio anaptyssei epikindynes deksiotites 02

 
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προτείνει «“Στόχους” Βιώσιμης Ανάπτυξης» των μαθητών: την αποσύνθεση  της παραδοσιακής οικογένειας, την ιδεολογία των φύλων, την πρώιμη ενασχόληση με τα σεξουαλικά ζητήματα, τα αναπαραγωγικά δικαιώματα και άλλα σχετικά… Τα αποτελέσματα θα είναι (δυστυχώς) ορατά πριν το 2030…

Ήδη συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον Φεβρουάριο του 2020, όταν το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προσκάλεσε φορείς σχετιζόμενους με το χώρο της Εκπαίδευσης να υποβάλουν  προγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό για να ενταχθούν πιλοτικά στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών ως Εργαστήρια Δεξιοτήτων και να καλλιεργήσουν στους μαθητές τις καλούμενες Δεξιότητες του 21ου αιώνα. (1)

Λόγῳ της προτεινόμενης θεματολογίας των προγραμμάτων, εκφράστηκαν σοβαρές επιφυλάξεις από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση, (2). Ωστόσο ο νόμος για την «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020), που καθιέρωσαν πιλοτικά τα Εργαστήρια δεξιοτήτων ψηφίσθηκε από τη Βουλή. (3)

Τα Εργαστήρια δεξιοτήτων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής υποστηρίζουν  τους «Στόχους Βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών για το 2030» (4). Με τη θεματική «Ζώ καλύτερα» και  «Ευ ζην» τα παιδιά μας έχουν «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση», με τη θεματική «Ενδιαφέρομαι και ενεργώ» αποκτούν «Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη», ενώ ενημερώνονται για τα «Ανθρώπινα Δικαιώματα» και επιδεικνύουν «Αλληλοσεβασμό και (ωριμότητα απέναντι στη) Διαφορετικότητα» (5)

Η συγκυρία του κορωνοϊού δεν επέτρεψε την πλήρη εφαρμογή των παραπάνω φιλόδοξων στόχων του Υπουργείου. Αξίζει όμως να δούμε τί προβλέπουν οι «17 στόχοι της Ατζέντας του 2030» ώστε να κινηθούμε έγκαιρα για την προστασία των παιδιών μας. Σύμφωνα με  λεπτομερή ανάλυση προερχόμενη από οργανισμούς που εργάζονται υπέρ της παραδοσιακής οικογένειας, (6) η  Ατζέντα του 2030 χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους στόχους (SDGs) ως  Δούρειο Ίππο, εισάγει στην κοινωνία (μέσῳ της εκπαίδευσης), αντιλήψεις που προφασιζόμενες την αποκατάσταση των ανισοτήτων, αποσυνθέτουν την παραδοσιακή οικογένεια, υπονομεύουν το κύρος των γονέων, «ξυπνούν σεξουαλικά» τα παιδιά και προωθούν τα αμφιλεγόμενα σεξουαλικά δικαιώματα. (6)

Οι Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, Sustainable Development Goals, SDGs, όπως υπογράφηκαν το Σεπτέμβριο του 2015, φαίνονται μεγαλόπνοοι. Επιδιώκουν την επίλυση προβλημάτων όπως την εξάλειψη της φτώχειας, των ανισοτήτων στην υγεία, των δυσκολιών στην εκπαίδευση, στη δικαιοσύνη, των θεμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος, τη  δίκαιη κατανομή των φυσικών πόρων, την αντιμετώπιση της ανεργίας και της κλιματικής αλλαγής κ.α. Ωστόσο μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες αναθεώρησης των στόχων, υπήρξε παρέκκλιση από τα καταρχήν συμφωνηθέντα από την ολομέλεια των κρατών μελών, ώστε στα θέματα της Σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, του σεβασμού στη Διαφορετικότητα και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι θέσεις τους αυτή τη στιγμή θεωρούνται αμφισβητήσιμες.

Η Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση, παρά το ότι πολλά «σύγχρονα» κράτη (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα) επιθύμησαν να αποτελέσει αυτόνομο στόχο βιώσιμης ανάπτυξης, αυτό  δεν κατέστη δυνατό, λόγω των επιφυλάξεων που διετύπωσαν κάποια «παραδοσιακά» κράτη (Μουσουλμανικά, Αφρικανικά κ.α). Επιπρόσθετα διαπραγματεύθηκαν ρητές αναφορές σε  αμφιλεγόμενους όρους, όπως «άμβλωση», «σεξουαλικός προσανατολισμός», «ταυτότητα φύλου», «σεξουαλικά δικαιώματα», «δικαιώματα» που σχετίζονται με τη «σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία» και «συμπεριληπτική σεξουαλική εκπαίδευση», αλλά δεν περιελήφθησαν στο έγγραφο τελικών συμπερασμάτων. (6)

to sxoleio anaptyssei epikindynes deksiotites 02


Ωστόσο οι υποστηρικτές των ανωτέρω ζητημάτων, όπως οργανισμοί του ΟΗΕ, ( UN Women, UNFPA, UNDP, UNESCO, UNICEF και OHCHR-Γραφείο Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα)*, σε συνεργασία με κράτη μέλη του ΟΗΕ, άτομα του επιχειρηματικού, ακαδημαϊκού, πολιτικού, νομικού ή ακτιβιστικού χώρου, προκειμένου να προωθήσουν τις δικές τους θέσεις, χρησιμοποίησαν  τους εγκεκριμένους στόχους και έκαναν ερμηνείες που δεν είχαν συζητηθεί στις αρχικές διαπραγματεύσεις. Η σημασία της ερμηνείας είναι μεγάλη εάν ληφθεί υπόψιν πως η ερμηνεία αναμένεται να καθοδηγήσει την πολιτική των Ηνωμένων Εθνών και των μελών τους, τον προγραμματισμό και τις δαπάνες των κρατών μελών για τα επόμενα 15 χρόνια, με δισεκατομμύρια δολλάρια να  χρηματοδοτούν την  εφαρμογή τους σε όλο τον κόσμο, ενώ οι SDGs αναμένεται να προωθήσουν ριζοσπαστικές νομικές μεταρρυθμίσεις σε πολλούς τομείς παγκοσμίως.

Οι στόχοι που κυρίως χρησιμοποιούνται είναι ο τρίτος ( Υγεία και ευημερία), ο τέταρτος (Εκπαίδευση) και ο πέμπτος (Ισότητα των φύλων) (7), αλλά και σε όλη την Ατζέντα υπάρχουν ασαφή σημεία που επιδέχονται διαφορετικών ερμηνειών.

Με βάση τις  ιδεολογικές ερμηνείες οι παραπάνω στόχοι έφτασαν να περιλαμβάνουν τα  αμφιλεγόμενα σεξουαλικά δικαιώματα, τo  δικαίωμα στην άμβλωση, την αντισύλληψη, τους σεξουαλικούς πειραματισμούς, τα LGBT δικαιώματα, την ιδεολογία του φύλου, τα δικαιώματα στη συμπεριληπτική σεξουαλική εκπαίδευση χωρίς τη γνώση και τη συγκατάθεση των γονέων, το δικαίωμα στον ομόφυλο «γάμο» και απόκτηση παιδιών από τα ομόφυλα ζεύγη κλπ. Οι ερμηνείες αυτές διατυπώθηκαν σε  έγγραφα συμπερασμάτων από τοπικά συνέδρια αναθεώρησης των αρχικών εγγράφων,  υποστηριζόμενα από το UNFPA, από την Παγκόσμια Νεανική Συνάντηση του Μπαλί, (Bali Global Youth Forum), και λοιπές τοπικές συναντήσεις, που όμως πέτυχαν να  χαρακτηρισθούν ως γενικής αποδοχής από τον ΟΗΕ .(6)

Πρόβλημα βέβαια δεν αποτελεί μόνο η  ιδιοτελής ερμηνεία των στόχων SDGs, αλλά και οι προτεινόμενοι δείκτες παρακολούθησης της εφαρμογής τους, (SDG Indicators). Το προοδευτικό λόμπι προσπαθεί να χειραγωγεί και τους δείκτες ώστε να θέτει τις βάσεις  για πολιτικές που θα υπερισχύσουν των δικαιωμάτων των γονέων και θα προωθούν και αυτοί τα «σεξουαλικά δικαιώματα». Οι δείκτες SDG θα είναι  στο επίκεντρο των φορέων υλοποίησης των SDG και θα καθοδηγήσουν την ατζέντα του 2030.

Άλλο σημείο που αξίζει να επισημανθεί είναι πως παρά τον αναγνωρισμένο και ευεργετικό ρόλο της παραδοσιακής οικογένειας και της γονεϊκής φροντίδας στην ευημερία των κοινωνιών, γεγονός που τονίζεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ του 2015, και πολλά άλλα διεθνή Σύμφωνα, πουθενά μέσα στους στόχους της ατζέντας του 2030, δεν υποστηρίζεται, δεν  προβάλλεται και δεν έχει ουσιαστικό ρόλο η παραδοσιακή οικογένεια και οι γονείς. Αυτό οφείλεται στην αντίδραση που υπήρξε από τους υποστηρικτές των «συγχρόνων» - ομόφυλων μορφών οικογένειας, που έθεσαν ως όρο για την ένταξη της οικογένειας στους SDGs, να διευρυνθεί ο όρος «οικογένεια» περιλαμβάνοντας και τις ομόφυλες συμβιώσεις.

Σε συμφωνία με τα  ανωτέρω,  είναι και  το  εγχειρίδιο της UNESCO, (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization),  (8)  για την Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση, με τίτλο «International technical guidance on sexuality education», ένας οδηγός  σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης για παιδιά που έχει επιμεληθεί η UNESCO. Είναι εναρμονισμένο με τις θέσεις του UNAIDS, του The United Nations Population Fund (UNFPA), The United Nations Children’s Fund (UNICEF), UN Women, The World Health Organization (WHO), με τις απαράδεκτες οδηγίες του Ευρωπαϊκού τμήματος του WHO (9), και τελικά και με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας του 2030.

Η αποδοχή αυτών των προγραμμάτων από το Υπουργείο Παιδείας έχει δώσει το δικαίωμα και σε άλλους φορείς π.χ Στέγη Ωνάση, (10) να απευθύνονται στα παιδιά μας και να προωθούν αυτή την ατζέντα με όλο της το περιεχόμενο. Συστήνουμε στους γονείς να ενημερωθούν και να είναι πολύ επιφυλακτικοί στην αξιοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στα εκπαιδευτικά σχολικά προγράμματα, τουλάχιστον όσον αφορά στα αντικείμενα της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της αποδοχής στη Διαφορετικότητα.

Οι γονείς  επιβάλλεται να κάνουν χρήση των  θετικών στοιχείων της Ατζέντας του 2030 και ειδικότερα  των ισχυρών διατάξεων που απαιτούν τον σεβασμό των εθνικών  μας νόμων  και προτεραιοτήτων. Αυτές οι διατάξεις πρέπει να ενεργοποιηθούν ώστε να χρησιμοποιηθούν για την στήριξη της παραδοσιακής οικογένειας, της εθνικής κυριαρχίας και του ρόλου των γονέων.

 

*

UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

UNAIDS, The Joint United Nations Programme on HIV and AIDS

UNFPA, The United Nations Population Fund

UNICEF, The United Nations Children’s Fund,

UN Women

UNDP The United Nations Development Programme

WHO The World Health Organization,

OHCHR- Office of the High Commissioner for Human Rights, Γραφείο Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

 

Παραπομπές:

  1. http://iep.edu.gr/images/IEP/skill-labs/2019-2020/prosklisi_26_02_2020_1.pdf
  2. http://www.opengov.gr/ypepth/?p=5132&cpage=58#comments
  3. https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/nomos-4692-2020-phek-111a-12-6-2020.html
  4. https://sdgs.un.org/goals
  5. http://www.opengov.gr/ypepth/wp-content/uploads/downloads/2020/04/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97_22.4.20_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-1.pdf
  6. https://familywatch.org/wp-content/uploads/sites/5/2017/12/2SDG-Analysis-11_15_17_v.6.pdf
  7. https://archive.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=27537&Itemid=73
  8. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260770/PDF/260770eng.pdf.multi
  9. https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/WHO_BZgA_Standards_English.pdf
  10. https://www.onassis.org/el/whats-on/webinar-teens-sex-education-and-interpersonal-relationships

 

 

Ετικέτες: Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Εκτύπωση

Σχετικά με μας

Μια συλλογική προσπάθεια για την ανάδειξη, την υπεράσπιση και την προώθηση των αξιών και των ιδανικών της Ελληνορθόδοξης Οικογένειας. Μια παρότρυνση προς όλους να αξιοποιηθούν τα χαρίσματα του κάθε μέλους της, όπως αρμόζει στην Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση και στα βιώματα της Πατρίδας μας.