Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε θέμα υποστήριξης

ή απλής επικοινωνίας

θα μας βρείτε

στο: 

info@mumdadandkids.gr

 


 

ΣΥ.Π.Π.Ο.: IV. Τυποποίηση και Προδιαγραφές των Υλικών ΣΥΠΠΟ

Τα υλικά που περιλαμβάνονται στο ΣΥΠΠΟ επιλέχθηκαν με κριτήριο την σχέση.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση

ΣΥ.Π.Π.Ο.: ΙΙΙ. Σχεδιασμός για την ένταξη του ΣΥΠΠΟ στην Εθνική Πολιτική Προστασία

Το ΣΥΠΠΟ έχει σχεδιαστεί αφού ελήφθησαν υπ΄ όψιν οι εξής παράμετροι και δεδομένα: Οι μέχρι τώρα οδηγίες ελληνικών δημοσίων και ιδιωτικών φορέων χρήζουν ειδικών προσαρμογών και βελτιώσεων, ώστε προτείνουν στον ελληνικό πληθυσμό ένα ολοκληρωμένο και εθνικά  εγκεκριμένο Σακίδιο Εκτάκτου Ανάγκης  με συγκεκριμένο βάρος, όγκο, περιεχόμενο, κόστος,  αριθμό προστατευομένων ατόμων και ποσότητα νερού, που είναι στην πράξη εφικτό να μεταφέρουν.  Υπάρχουν λίγες τέτοιες προτάσεις από λίγες εταιρείες και φορείς του εξωτερικού [3] , χωρίς όμως πλήρη υποστήριξη της οικογένειας ή της ομάδας σε ρούχα, τρόφιμα, φάρμακα.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση

ΣΥ.Π.Π.Ο.: ΙΙ. Γενικές Οδηγίες για τη Λειτουργία του Συστήματος

Η οικογένεια  ή πολυμελής ομάδα προετοιμάζει  ένα σχέδιο δράσεωςΕκτάκτου Ανάγκης σε ήσυχο χρόνο και τόπο. Ορίζει δίπλα στο σπίτι σε ανοιχτό μέρος, ένα χώρο συγκεντρώσεως των μελών για την περίπτωση άμεσης εγκαταλείψεως. Στο χώρο αυτό θα συναντηθούν και με τα λοιπά μέλη, που ενδεχομένως θα απουσιάζουν από το σπίτι  τη στιγμή του εκτάκτου φαινομένου. Μαθαίνει εκ των προτέρων ποια περιοχή θεωρείται ασφαλής να καταφύγει αρχικά για κάθε κατηγορία κινδύνου (πυρκαϊά, πλημμύρα, σεισμός , μεγάλη χιονόπτωση κλπ).

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση

ΣΥ.Π.Π.Ο.: Ι. Σκοπός και Περιγραφή του Συστήματος

Σκοπός: Το Σύστημα Πολιτικής Προστασίας Οικογενειών και Πολυμελών Ομάδων πληθυσμού (ΣΥΠΠΟ) είναι σύστημα πολλαπλών ρόλων με σκοπό να συντελέσει κατ΄ αρχήν στην επιβίωση μιας πολυμελούς οικογένειας  ή άλλης πολυμελούς ομάδας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, τεχνολογικών ατυχημάτων ή άλλων αναγκών που συμβαίνουν σε ειρηνικές περιόδους. Λόγω της ευελιξίας του προσαρμόζεται περαιτέρω η χρήση του, ώστε να είναι κατάλληλο για κάθε άτομο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και  σε εμπόλεμες περιόδους, με τήρηση όμως των ειδικότερων κανονισμών των Αρχών. Η Διεθνής και Αγγλική του ονομασία είναι Civil Protection System for Population : Large Families & Groups και η συντομογραφία του είναι CIPPOLF/GR.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση

Σχετικά με μας

Μια συλλογική προσπάθεια για την ανάδειξη, την υπεράσπιση και την προώθηση των αξιών και των ιδανικών της Ελληνορθόδοξης Οικογένειας. Μια παρότρυνση προς όλους να αξιοποιηθούν τα χαρίσματα του κάθε μέλους της, όπως αρμόζει στην Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση και στα βιώματα της Πατρίδας μας.