Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε θέμα υποστήριξης

ή απλής επικοινωνίας

θα μας βρείτε

στο: 

info@mumdadandkids.gr

 


 

ΣΥ.Π.Π.Ο.: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Καταφύγιο 24 ωρών οκτώ (8) ατόμων του ΣΕΑ Α΄

Η οικογένεια  ή πολυμελής ομάδα προετοιμάζει  ένα σχέδιο δράσεωςΕκτάκτου Ανάγκης σε ήσυχο χρόνο και τόπο. Ορίζει δίπλα στο σπίτι σε ανοιχτό μέρος, ένα χώρο συγκεντρώσεως των μελών για την περίπτωση άμεσης εγκαταλείψεως. Στο χώρο αυτό θα συναντηθούν και με τα λοιπά μέλη, που ενδεχομένως θα απουσιάζουν από το σπίτι  τη στιγμή του εκτάκτου φαινομένου. Μαθαίνει εκ των προτέρων ποια περιοχή θεωρείται ασφαλής να καταφύγει αρχικά για κάθε κατηγορία κινδύνου (πυρκαϊά, πλημμύρα, σεισμός , μεγάλη χιονόπτωση κλπ).

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση

ΣΥ.Π.Π.Ο.: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Καρτέλα μέλους οικογένειας

Η οικογένεια  ή πολυμελής ομάδα προετοιμάζει  ένα σχέδιο δράσεωςΕκτάκτου Ανάγκης σε ήσυχο χρόνο και τόπο. Ορίζει δίπλα στο σπίτι σε ανοιχτό μέρος, ένα χώρο συγκεντρώσεως των μελών για την περίπτωση άμεσης εγκαταλείψεως. Στο χώρο αυτό θα συναντηθούν και με τα λοιπά μέλη, που ενδεχομένως θα απουσιάζουν από το σπίτι  τη στιγμή του εκτάκτου φαινομένου. Μαθαίνει εκ των προτέρων ποια περιοχή θεωρείται ασφαλής να καταφύγει αρχικά για κάθε κατηγορία κινδύνου (πυρκαϊά, πλημμύρα, σεισμός , μεγάλη χιονόπτωση κλπ).

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση

ΣΥ.Π.Π.Ο.: Ζ. Συλλογή Υλικών Εκτάκτου Ανάγκης Οχήματος (ΣΥΕΑ Ο΄)

Συλλογή Υλικών Εκτάκτου Ανάγκης Οχήματος (ΣΥΕΑ Ο΄)

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση

ΣΥ.Π.Π.Ο.: ΣΤ. Σακκίδιο Πυρασφάλειας Στελεχών Διοικήσεως (ΣΑ.Π)

Οργανισμών, Υπηρεσιών Επιχειρήσεων, Κατασκηνώσεων, υπαιθρίων Δραστηριοτήτων κλπ.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση

Σχετικά με μας

Μια συλλογική προσπάθεια για την ανάδειξη, την υπεράσπιση και την προώθηση των αξιών και των ιδανικών της Ελληνορθόδοξης Οικογένειας. Μια παρότρυνση προς όλους να αξιοποιηθούν τα χαρίσματα του κάθε μέλους της, όπως αρμόζει στην Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση και στα βιώματα της Πατρίδας μας.